Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

Racal VRM5080 ex leger zendontvanger

inleiding
image

aankoop overwegingen
Al een geruime periode ben ik geïnteresseerd in ex-defensie radiozendapparatuur. De degelijke bouw spreekt mij erg aan. Helaas is de apparatuur vaak erg groot en vaak te bewerkelijk om te gebruiken. Een kanttekening is dat veel oude zendontvangers voorzien zijn van radium verf, dat radioactief is en bij inname een zeer schadelijk effect heeft op de gezondheid. Vandaar dat ik de WS-19, RT-70, AM-24, GRC-9 en andere apparatuur uit de tweede wereldoorlog links laat liggen en er met een grote boog omheen ga. De SEM25, SEM35, RT3600 en RT4600 zijn "latere" apparaten en hebben geen radioactieve verf. De SEM25 en SEM35 heb ik gehad, maar deze zijn in de praktijk weinig praktisch en hebben respectievelijk maar 15 en 1 Watt zendvermogen. De RT-3600 en RT-4600 zijn daarentegen veel bruikbaarder, maar helaas ook erg duur. Daarom heb ik eigenlijk geen "groene apparatuur", tot nu toe. Ik heb 70 MHz Racal Cougar zendontvanger apparatuur gekocht en ben hier zeer enthousiast over. 20 Watt FM, zeer degelijk en praktisch bruikbaar. Iemand tipte mij over de VRM5080 dat ook een (zes en) vier meter band zendontvanger is met maar liefst 50 Watt! Het apparaat is gebruikt in tanks en daarmee werkelijk oerdegelijk en is bestand tegen extreme trillingen. Via eBay heb ik een set bestel met antenne tuner, hoorn, voedingskabel en andere bijbehoren. Dit is prijstechnisch interessant en daarmee ben ik toch verleid om een groen apparaat te kopen. ;-)

apparaat beschrijving
De VRM5080 is een 24 VDC zendontvanger die in FM werkt op 30...76 MHz en oerdegelijk is. Het apparaat is vanaf september 1979 geproduceerd om in een leger tank (of ander gepantserde voertuigen) te functioneren en daarmee bestand tegen langdurige grote trillingen. De Britse fabrikant is Racal Tacticom Ltd. maar vaak aangeduid als "Racal". Ook is de opdruk Kapsch te zien omdat de VRM5080 voor Oostenrijk onder dit merk is geproduceerd. Het zendvermogen is schakelbaar naar 3 mW, 10 W en 50 W. Er kan een hoorn direct worden aangesloten of een ander type hoorn dat via een tweedraads systeem wordt aangesloten. Via die tweedraad systeem kunnen twee VRM5080's ook gekoppeld worden.

bedieningspaneel
Het bedieningspaneel (MA4168) is uit de rest van de zendontvanger te nemen. Deze module is elektrisch aangesloten via drie contacten; massa, voeding en een data pen. Wanneer het bedieningspaneel in een aparte module wordt geplaatst, kan het bedieningspaneel via een lange kabel (tot tien meter) worden verbonden dat bedienen op afstand mogelijk maakt.

image


versies
Er zijn twee versies bekend, namelijk:

VRM5080C = "clear" versie; zonder encyptie
VRM5080S = "secure" versie; met 16 kb/s encyptie

De VRM5080S versie is (nagenoeg) niet te vinden waardoor normaal gesproken over de VRM5080C gesproken wordt waarbij de "C" voor het gemak wordt weggelaten. Het enige verschil is de aan- of afwezigheid van de (ST.719582) encryptie eenheid. Met de MA4261 eenheid is het alsnog mogelijk om een verbinding met encryptie mogelijkheid te realiseren. Het geëncrypte signaal klinkt op een ontvanger zonder encryptie als "witte ruis". Nb, voor gebruik door experimenteel radio onderzoekers is encryptie niet toegestaan!

kanalen
Er kunnen tien kanalen in worden geprogrammeerd in een raster van 25 kHz waardoor er tussen 30...76 MHz 1.841 frequenties te mogelijk zijn. Er kan worden simplex gezonden en ontvangen op één of twee frequenties. Voor elk kanaal kan een onafhankelijke zend en ontvangstfrequentie worden gekozen. De zend- en ontvangstfrequentie kan gelijk zijn, dus één kanaal simplex. Wanneer de zend- en ontvangstfrequentie niet gelijk zijn, dan is er sprake van twee kanaal simplex. Dit komt voor amateurgebruik waarschijnlijk niet/zelden voor. Er is dus geen sprake van duplex, hierbij zou de VRM5080 tegelijk moeten kunnen zenden en ontvangen op verschillende frequenties.

display
Er is een display in de zendontvanger geplaatst met 16 karakters op één regel. Elk karakter is opgebouwd als een 17-segmeten karakter. Met de ontstane rode letters is veel inforamtie af te lezen zoals het kanaalnummer, frequentie, brede of smalle zwaai, zendvermogen, mode en meer.

antennne tuner
Voor optimale afstemming van de antenne op de zendontvanger is een bijbehorende antenne tuner beschikbaar. Met de ATU BCC 563 of ATU BCC 587B kan de VRM5080 met de antenne worden verbonden. Tussen de tuner en de zendontvanger is een BNC coax kabel nodig voor de radiofrequente signalen en een stuurkabel om de tuner te kunnen laten werken.

English specifications
general
frequency range: 30...76 MHz
channels: 1.841
programmable channels: 10 (9 pretected)
channel spacing: 25 kHz
modulation: F3; Frequency Modulation (narrow of wide)
mode: one or two channel simpex
frequency stability: +/-5 ppm per year
power supply: 24 VDC (20...32 VDC)
antenna impedance: 50 Ohms
operating mode: clear, secure of wide

transmitter
RF power: 3 mW (+/-4 dB), 10 W (+/-2 dB) or 50W (+2/-1dB)
peak deviation: narrow: 5 kHz / wide: 10 kHz
pilot tone: 148,8 Hz - deviation narrow: 1,5 kHz / wide: 4 kHz
AF response: clear/secure: 300...3.000 Hz / wide: 30...10.000 Hz
modulation distortion: < 10 % @ 3 kHz
spurious harmonics emission: < -40 dBc
current consumption: 1,5 A @ 3 mW / 5,5 A @ 10 W / 8,0 A @ 50 W / RX: < 800 mA

receiver
selectivity: better than 15 dB SINAD for 1 uV EMF with 5 kHz deviation @ 1 kHz
image rejection: Greater than 90 dB below nominal sensitivity
IF rejection: Greater than 100 dB below nominal selectivity
adjacent channel selection: Greater than 70 dB below nominal selectivity
spurious response (except f/2): Greater than 90 dB below nominal sensitivity
AF output: local handset/remote: 0...5 mW @ 300 Ohms / harness: 100 mW (+3/-1 dB) @ 300 Ohms for 5 kHz deviation
AF response: clear/secure: 300...3.000 Hz / wideband: 30...8.000 Hz
sidetone: 0 dB nominal to received audio
distortion: < 10 % @ 10 kHz deviation
squelch: carrier od pilot tone

constructie
De zendontvanger bestaat uit een behuizing waarvan het bedieningspaneel (na verwijderen van vier boutjes) uitgenomen kan worden. Aan de achterzijde is een (passief gekoeld) koelblok geplaatst. In deze module met zwarte koelribben is de eindtrap en de voeding geplaatst. Deze achterste module is verbonden met twee coax kabels en een flexibele (kapton?!) "print". In de behuizing zelf zijn zes modules geplaatst. Op volgorde:

ontvanger module;
zender module;
audio module;
besturing module (microprocessor);
synthesizer module (frequentieopwekking);
encryptie module (mits van toepassing).

Om de samenhang inzichtelijk te maken heb ik een tekening gemaakt van het apparaat welke hieronder is weergegeven. Het voordeel van een tekening is dat minder relevante delen weggelaten kunnen worden zodat de aandacht beperkt blijft tot de essentie. Hopelijk geeft dit een goede indruk van de opbouw van de VRM5080. Het mag duidelijk zijn dat het een sterk vereenvoudigde representatie van de werkelijkheid.

image


De modulen zijn onderling verbonden met een flexibele (kapton?) print. Ook het frontpaneel is uitgerust met een dergelijke flexibele print om alle connectoren met elkaar te verbinden. Er zijn hoogwaardige materialen gebruikt en bestand tegen "mishandelen". De flexibele print is bestand tegen excessieve trillingen, maar pas op met mechanische belasting zoals buigen. Deze print kan breken en repareren is lastig...

image

image

image

beelscherm/display
Hieronder staat een voorbeeld van een mogelijke display weergave. Het dimbare display bestaat uit 16 rode led digits die elke opgebouwd zijn uit 13-segmenten.

image


digit 1 - kanaalnummer
Het eerste karakter heeft het kanaalnummer aan van 0...9.

digit 2 - zwaai indicatie
geen weergave = Smalle zwaai;
"w" = Brede zwaai (zonder encryptie).

digit 3...7 - frequentie aanduiding (of encrtyptie sleutel)
Digits 3...7 geven de frequentie aan in kHz. 70325 betekent bijvoorbeeld 70 MHz en 325 kHz. Bij programmeren van een encryptie sleutel worden hier de sleutel blokken weergegeven.

digit 8 - niet in gebruik
Dit digit is niet in gebruik en daarme uitgeschakeld.

digit 9 - status indicatie
Er zijn drie opties voor digit negen:
uitgeschakeld = in standby; noch zenden noch ntvangen;
"T" = transmit ofwel indicatie van zenden;
"R" = receive ofwel indicatie van ontvangen.

digit 10 - niet in gebruik
Dit digit is niet in gebruik en daarme uitgeschakeld.

digit 11 - bedrijfsmodus
Er zijn vijf opties voor digit elf:
"L" = local operation; lokale bediening via bedieningspaneel of harnas;
"I" = intercom operation; communicatie tussen handsets zonder zenden;
"A" = automatic rebroadcast; repeater modus bij twee gekoppelde VRM5080's;
"C" = call; bij indrukken van de [intercom] knop wordt er een waarschuwing via de intercom gestuurd;
"R" = remote operation; besturing van VRM5080 op afstand via tweedraadsbediening (of lokaal).

digit 12 - niet in gebruik
Dit digit is niet in gebruik en daarme uitgeschakeld.

digit 13 - indicatie van zendvermogen
Er zijn drie opties voor digit dertien:
"H" = hoog zendvermogen geselecteerd (50 W);
"M" = middelmatig zendvermogen geselecteerd (10 W);
"L" = laag zendvermogen geselecteerd (3 mW).

digit 14 - niet in gebruik
Dit digit is niet in gebruik en daarme uitgeschakeld.

digit 15...16 - encryptie status
Er zijn drie opties voor digit dertien:
"S" = secure operation; audioverbinding met encryptie en smalle zwaai;
"C" = clear operation; audioverbinding zonder encryptie en smalle zwaai;
"E" = external equipment operation; externe apparatuur aangesloten voor (data) verbinding;
"SC" = secure/clear operation; wanneer er een signaal zonde rencryptie is ontvangen tijdens encryptie modus.
Bij het programmeren van een encryptie sleutel wordt het bloknummer van de code hier weergegeven.

bedieningspaneel
bediening kiezen
Met de knoppen [local], [auto rebro] en [rem] kan respectievelijk gekozen worden tussen lokale bediening, relais gebruik of bediening op afstand. Bij regulier gebruik is [local] de gebruikelijke keuze.

zendvermogen kiezen
Met knoppen [high], [med] en [low] kan respectievelijk gekozen worden tussen 50 W, 10 W of 3 mW RF zendvermogen.

bedrijfsmodus kiezen
Met knoppen [sec], [clear] en [clear wide] kan respectievelijk gekozen worden tussen smalband FM zonder encryptie, smalband FM met encryptie en breedbandig FM zonder encryptie. Aangezien encryptie gebruik niet is toegestaan (en de encryptie mogelijkheid vaak iet geplaatst is), is [clear] modus gebruikelijk.

display dimmer
Met de knop [lamps] kan de helderheid van het display worden gekozen. Zo kan het display worden gedimd.

intercom
Met de knop [intercom] kan de intercom functie worden gestart. Zo is het mogelijk om onderling tussen handsets te communiceren zonder dat het uitgezonden wordt. Deze functie zal in de praktijk zelden tot niet gebruikt worden dooe experimenteel radio onderzoekers.

test
Met de knop test kan de status van de status van de zendontvanger worden uitgelezen. Bij drukken op [test] worden er voor drie functies geen, een, twee of drie streepjes weergegeven. Het zendvermogen (bij TX) of ontvangen signaalsterkte (bij RX) wordt weergeven met de eerste positie. De voedingsspanning wordt weergeven met de twee positie en met de laatste positie wordt de eindtrap temperatuur weergegven. Wanneer de [test] knop ingedrukt blijft, wordt de squelch open geschakeld.

image

fotoboek
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image