Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

AEA PK88 TNC

Nederlandse inleiding
imageDe PK-88 TNC van AEA is geproduceerd in de jaren '80. De PK-88 is een prachtige modem dat zicht perfect leent voor APRS. De modem heeft een 25-polige seriële poort voor verbinden met een pc. Omdat hardware modems betrouwbaar zijn, leent deze TNC zicht prima voor repeater gebruik. De PK-88 is beperkt van afmeting en altijd een goede basis voor een APRS thuisstation.

Nederlandse eerste start
Het kan lastig zijn om een PK-88 voor het eerst aan de gang te krijgen, vandaar dat hieronder een basis start beschreven staat. VOor verdere details wordt naar de handleiding verwezen, maar met onderstaande is waarschijnlijk de grootste stap al te maken.
In de basis dient de PK-88 12 VDC voedingsspanning te hebben en de seriële kabel verbonden te zijn. Start een terminal programma op de verbonden computer om de instellingen van de PK-88 juist te zetten. "Putty" is een gratis terminal programma dat goed werkt. Maak een verbinding met de PK-88 met de volgende instellingen:

baudrate: 1200
data bits: 7
pariteit: even
stop bits: 1
handshake: no


Bij het (uit en vervolgens) inschakelen van de PK-88 verschijnt onderstaande tekst via de terminal software:

PK-88 is using default values.
AEA PK-88 Packet Controller
AX.25 Level 2 Version 2.0
Copyright (C) 1986, 1987, 1988 by
Advanced Electronic Applications, Inc.
Release xx.xxx.xx +
Checksum $xx
cmd:


Met "cmd:" wordt aangegeven dat de PK-88 klaar is voor gebruik en in de commando modus staat. Als er geen tekst leesbaar is maar "vreemde" tekens zichtbaar zijn, is de data instelling instelling waarschijnlijk niet goed. Probeer andere instellingen of reset de PK-88 en herhaal bovenstaande.

De originele datasnelheid tussen de pc en de PK-88 is met 1200 baud vrij laag en de pariteit en bit lengte van de verbinding is minder gebruikelijk. Standaard is het 1200 E,7,1 ofwel 1200 baud datasnelheid, "even" pariteit bit, zeven data bits en één stop bit. Gebruikelijker is 9600 N,8,1 omdat de meeste hardware deze instellingen heeft. Type onderstaande instellingen om de nieuwe instellingen te activeren. Na elke regel bevestigd de PK-88 de ontvangst zoals dat de nieuwe instellingen pas van toepassing zijn na uit en weer aanzetten. De tekst tussen haakjes dient niet meegestuurd te worden, dit is een verklarende tekst van de commando's.

TBAUD 9600 (Hiermee wordt 9600 baud als datasnelheid ingesteld.)
AWLEN 8 (Hiermee wordt de bit lengte ingesteld op 8 bits.)
PARITY 0 (Hierme wordt geen pariteit bit toegepast.)
ECHO on (De tekst wordt teruggestuurd van de PK-88 zodat de verstuurde tekst leesbaar is.)
MYCALL PA0XYZ-1 (Vervang PA0XYZ-1 door de roepletters die van toepassing zijn.)


Nederlandse PK-88 naar KISS modus
Om de AEA PK-88 TNC in de KISS modus te schakelen (zoals voor UI-view en APRX) zijn onderstaande stappen van toepassing. Hierbij is een computer nodig met een seriële poort of seriële poort adapter. (Houd er rekening mee dat als de verbinding, ondanks de goede instellingen, niet tot stand kan komen als er een slechte kwaliteit seriële adapter is toegepast.) Afhankelijk van de TNC instellingen kan een deel worden overgeslagen. Bij twijfel moeten de stappen onderstaande op volgorde worden doorlopen zodat de kans op succes het grootst is. Houd er rekening mee dat alle instellingen verloren gaan omdat de TNC wordt gereset. In de basis moet de TNC worden gereset, de communicatie parameters worden ingesteld met de PC en de TNC omgeschakeld worden naar de KISS modus.

Reset
Neem alle kabels van de TNC los.
Verwijder de vier schroeven uit de behuizing van de AEA PK-88.
Verwijder de kap van de AEA PK-88.
Verwijder jumper J6 zodat het 23KB SRAM geheugen wordt geleegd.
Wacht even zodat het geheugen met de instellingen geleegd wordt.
Plaats jumper J6 en de batterijstekker terug zodat het geheugen weer normaal werkt.
Plaats de kap terug.
Plaats de vier eerder verwijderde boutjes in de kap terug.
Sluit de seriële kabel aan op de PC.
Sluit de voedingskabel aan op de TNC.

Verbinding maken met de TNC
Open een terminal programma zoals Putty(tel).
Stel de verbinding parameters in op de juiste COM poort, 1200 baud data snelheid, 7 data bits, een even start bit en één stop bit. (1200 E,7,1)
Start de verbinding tussen de PC en de TNC.
Schakel de AEA PK-88 TNC in door de drukknop aan de achterzijde van de TNC in te drukken.
Druk (herhaaldelijk) toetsen [Shift] + [8] zodat "*" naar de TNC wordt gestuurd zodat de verbinding tot stand wordt gebracht en onderstaande (of soorgelijke) tekst verschijnt.

PK-88 is using default values.
AEA PK-88 Packet Controller
AX.25 Level 2 Version 2.0
Copyright (C) 1986, 1987, 1988 by
Advanced Electronic Applications, Inc.
Release xx.xxx.xx +
Checksum $xx
cmd:


De data verbinding tussen de PC en de TNC is tot stand gebracht. Nu kunnen de TNC instellingen worden gewijzigd.

Communnicatie met PC instellen
Stuur onderstaande commando's naar de TNC. De tekst tussen haakjes dient niet mee te worden gestuurd, dit is alleen ter verduidelijking.) De meeste apparatuur communiteert met 9600 baud N,8,1 instellingen. Afhankelijk van de toepassing kunnen deze instellingen worden gewijzigd, maar voor (vrijwel) alle situaties is 9600 N,8,1 vna toepassing. Raadpleeg de handleiding voor "aparte" instellingen. Bij het sturen van de command's wordt aangegeven dat de TNC gereset moet worden omdat de nieuwe instellingen moeten worden geactiveerd. Deze melding mag genegeerd worden.

AWLEN 8 (8 bits data instellen voor pc verbinding.)
PARITY 0 (Pariteit bit uitschakelen.)
TBAUD 9600 (Data snelheid op 9600 baud instellen.)
RESTART (Soft reset van de TNC activeren.)

Door het soft resetten van de moden worden de nieuwe communicatie instellinge geactiveerd.
Verbreek de verbinding en sluit de terminal applicatie af.
Schakel de TNC uit door het indrukken van de schakelaar aan de achterzijde.

TNC naar KISS modus schakelen
Open wederom het terminal programma zoals Putty(tel).
Stel de verbinding parameters in op de juiste COM poort, 9600 baud data snelheid, 8 data bits, geen start bit en één stop bit. (9600 N,8,1)
Start de verbinding tussen de PC en de TNC.
Schakel de AEA PK-88 TNC in door de drukknop aan de achterzijde van de TNC in te drukken.
Als de verbinding tot stand wordt gebracht verschijnt onderstaande (of soorgelijke) tekst. Als er "onzin" op het scherm verschijnt, zijn de instlelingen van de verbinding waarschijnlijk onjuist.

PK-88 is using default values.
AEA PK-88 Packet Controller
AX.25 Level 2 Version 2.0
Copyright (C) 1986, 1987, 1988 by
Advanced Electronic Applications, Inc.
Release xx.xxx.xx +
Checksum $xx
cmd:


De data verbinding tussen de PC en de TNC is tot stand gebracht. Nu kunnen de TNC instellingen worden gewijzigd.
Stuur de onderstaande commando's op volgeorde naar de TNC. De tekst tussen haakjes dient niet mee te worden gestuurd, dit is alleen ter verduidelijking. Afhankelijk van de firmware in de TNC kan het zijn dat de TNC niet meer reageert op "HOST ON". In dat geval is de TNC al goed ingesteld en klaar voor gebruik.

TRACE OFF (Uitgebreide packet frames niet weergeven.)
HID OFF (Station identificatie uitschakelen.)
BEACON EVERY 0 (Baken identificatie uitschakelen.)
PACKET
CONMODE TRANS (Schakelen naar CONV bij verbinding uitschakelen.)
PPERSIST ON (CSMA activeren.)
RAW ON (HDLC toepassen in plaats an AX.25.)
HPOLL OFF (Data poll uitschakelen.)
KISS ON (KISS modus activeren.)
HOST ON (Host inschakelen zodat de PC de pc alleen op verzoek data ontvangt.)

De KISS modus is nu geactiveerd. Houd er rekening mee dat het nu niet meer mogelijk is om met de TNC te communiceren via leesbare tekst ASCII zoals met de COMMAND en CONVERSE modus. De TNC is nu klaar voor gebuik in KISS modus.

Nederlandse schema
Voor onderhoud en reparaties is het handig om het schema bij de hand te hebben. Door op onderstaande afbeelding te klikken, wordt het schema in grote resolutie weergegeven.

image

Nederlandse onderhoud (back-up batterij)
Gebleken is dat na 29 jaar de back-up batterij wel eens leeg kan raken... ;-) Zo lang er voedingsspanning is, blijven de instellingen in het SRAM geheugen bewaard. Echter als de spanning wegvalt, bestaat de kans dat de TNC terugkeert naar de standaard instellingen. Dan "vergeet" het geheugen bijvoorbeeld de roepletters (MYCALL) en het UNPROTO pad. Ook springt de TNC dan van de KISS modus terug naar de CMD modus. Bij onbeheerd gebruik kan dit erg lastig zijn. Raadzaam is het om elke tien jaar de 3VDC back-up batterij te vervangen. Er zijn versies met een CR2032 knoopcel batterij en er zijn versies met twee AA batterijen. Omdat AA batterijen na jaren gaan lekken wordt een CR2032 knoopcel batterij geadviseerd. Dus zet het in de agenda om elke tien jaar de back-up batterij in ieder geval preventief te vervangen!

Nederlandse modificaties aan spanningsregelaar
De TNC werkt vrijwel volledig op 5 VDC. Er is een 7805 lineaire spanningsregelaar geplaatst om van 13,8 VDC voedingsspanning 5 VDC te maken. De TNC verbruikt ongeveer 500 mA aan stroom. Dus de regelaar "verstookt" 8,8 V × 500 mA = 4,4 Watt aan warmte! Dit terwijl de TNC maar 2,5 Watt aan energie nodig heeft. Het risico is dat de regelaar ooit kapot gaat en er te veel spanning op de logica komt te staan. Hierbij raakt de TNC waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. Door nieuwe technieken is het verstandig om de LM7805 spanningsregelaar te vervangen door een zogeheten 'step down' converter. Dit is een DC-DC schakeling dat van 12...13,8 VDC 5 VDC maakt door middel van een kleine schakelende voeding. Het rendement is ongeveer 96%, dus het verlies aan energie is véél minder. Daarbij valt bij falen de spanning weg waardoor de TNC uit gaat in plaats van dat de TNC kapot gaat door een te hoge spanning. Hiermee is het te overwegen om de spanningsregelaar te vervangen door deze DC-DC regelaar om risico's te verkleinen en het stroomverbruik te reduceren.