Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

press information

Nederlandse inleiding
Helaas zijn er veel misverstandgen over de hobby van een radiozendamateur ofwel experimenteel radio onderzoeker. Met enige regelmaat verschijnen er in de media onjuiste of soms selfs beledigende artikelen over radiozendamateurs. Vaak ontstaat dit (onbedoeld) door onwetendheid van een (niet technische) redacteur. Een ongewenst gevolg is dat radiozendamateurs onterecht beledigd of beschuldigd worden. Hierop heb ik besloten om deze bladzijde te vullen met informatie dat door redactieleden van (vak)media gebruikt kan worden als referentiekader om eventuele onwaarheden te kunnen ondervangen.

Onderstaande tekst is nog in ontwikkeling en zal nog worden aangevuld...

Nederlandse de definitie van een radiozendamateur
Er zijn drie groepen die hobbymatig betrokken zijn met radio, maar verder weinig tot niets met elkaar te maken hebben. Hier ligt veelal de basis van misverstanden. Vandaar dat ik graag de drie groepen nader toelicht:

etherpiraat
Een etherpiraat draait (illegaal) muziek op omroepbanden. Soms wordt dit gezien als cultuurgoed, voornamelijk in het Oosten van Nederland. Een etherpiraat leeft buiten de wet waartegen steeds strenger wordt opgereden. De Nederlandse toezichthouder Agentschap Telecom spoort etherpiraten op en kan de apparatuur in beslag nemen en boetes tussen de €2.500,00 en €45.000,00 opleggen. Gebruikte apparatuur is vaak zelfgebouwd en indien de filtering onvoldoende is, is het aannemelijk dat andere omroepzenders worden gestoord en andere communicatie voor bijvoorbeeld de luchtvaart, politie, mobiele telefonie en dergelijke. In verband met de gevaarzetting van storing op luchtvaart en overheidscommunicatie wordt er streng opgetreden. Omdat er geen rechten voor de gedraaide muziek wordt betaald, is het oneerlijke concurrentie voor andere legitieme radiostations die grote bedragen betalen voor frequentiegebruik.
Aanvankelijk is etherpiraterij relatief onschuldig ontstaan omdat veel luisteraars geen aansluiting vonden bij de bestaande legitieme radiostations. Hierdoor is bijvoorbeeld radio Veronica (op internationale wateren) ontstaan waarna vele commerciële radiostations zijn gevolgd. Aangezien commerciële omroepstations bij wet gelegaliseerd zijn en er veel meer draadloze communicatie is waarop gestoord kan worden, is er in de huidige samenleving geen noodzaak en ruimte meer om etherpiraterij toe te laten. Er wordt hierom steeds strenger opgetreden. Waarbij het in de jaren zeventig nog een kat en muisspel was, worden nu opsporingsambtenaren aangevallen, mishandeld en zelfs met de dood bedreigd...

27-mc gebruiker
Met 27 MC (oude Engele term) wordt gedoeld op 27 Mega Cycles ofwel 27 megahertz. De 27 MC band is de licentievrije band voor burgers, vandaar de naam en afkorting Citizen Band ofwel CB. Een zendontvanger voor de 27 MC band wordt vaak aangeduid als een "bakkie" of 11 meter radio omdat de golflengte van 27 MHz namelijk 11 meter is. Het gebruik van de 27 MC band is licentievrij, gratis en ook aan regels gebonden. Wanneer er aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan, dan is gebruik van de 27 MC band legaal. Er mag bijvoorbeeld met een maximaal zendvermogen van 4 Watt worden uitgezonden. Ook mag er alleen op 40 vastgestelde frequenties worden uitgezonden. Een aantal kanalen hebben ook een voorkeur functie zoals dat kanaal 9 het noodkanaal is voor gebruikers in een noodsituatie. het bereik van een 27 MC zender is ongeveer 25 km.
De oorsprong van 27 MC gebruik ligt in Amerika in de jaren vijftig. De mobiele bakkies werden door vrachtwagenchauffeurs gebruikt om vermaak te bieden van onderlinge gesprekken tijdens lange ritten. In Nederland is (na een periode van illegaal gebruik) het vanaf 3 maart 1980 toegestaan om de 27 MC band te gebruiken mits er maximaal met een half watt op de 22 vastgestelde kanalen werd uitgezonden en er na betaling van Fl35,00 een MARC-vergunning gekocht was. Omdat er geen andere vorm van draadloze burger communicatie was (pre-mobiele telefoon tijd), was het gebruik erg populair. In het jaar 1982 is de vermogen grens tot 2 Watt verhoogd en is het aantal kanalen vergroot tot 40 kanalen. Vanwege de opkomst van mobiele telefonie, internet en de mogelijkheid om radiozendamateur te worden, is het gebruik van de 27 MC steeds verder afgenomen tot een kleine groep vrachtwagenchauffeurs en een enkele liefhebber.

radiozendamateur
Een radiozendamateur (ofwel experimenteel radio onderzoeker) legt (vaak zelfs wereldwijd)radioverbindingen met andere radiozendamateurs. Om de (internationaal vastgestelde) frequentieruimte te mogen gebruiken moet een (technisch en procedureel) examen succesvol worden afgelegd en jaarlijks een verplichte financiële bijdrage worden geleverd aan de staatskas voor het gebruik van de frequentieruimte. Radiozendamateurs mogen géén muziek uitzenden en niet over politiek praten. Radiozendamateurs staan geregistreerd bij Agentschap Telecom (een onderdeel van het ministerie van economische zaken) en elke zendamateur heeft een herkenning door middel van een roepnaam (of de internationale term: call). Radiozendamateurs komen wereldwijd voor en elk land heeft daarom een bereik van roepletters toegewezen gekregen. Nederlandse heeft het bereik van PAA tot en met PIZ toegewezen gekregen. Dit bereik is ook voor luchtvaartdoeleinden toegepast zoals de opdruk dat begint met PH op een vliegtuig. De roepnaam van een zendamateur begint met PA, PB, PC, PD, PE, PF of PG. PH is gereserveerd voor vliegtuigen en PI is gereserveerd voor speciale roepnamen zoals voor verenigingen en onbemande stations. Na de twee letters volg een cijfer 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Het nummer 6 kan niet worden gekozen. Na de twee letters en cijfer volgen er één, twee of drie (inmiddels vrij te kiezen) letters. Afhankelijk van de samenstelling is zelfs af te leiden of de gebruiker de Novice (N) machtiging heeft (PD-call) of een volledige machtiging (PA, PB, PC, PE, PF of PG-call).
In Nederland zijn er anno 2017 ongeveer 13.000 zendamateurs. Bekende Nederlandse zendamateurs zijn astronaut André Kuipers en radio diskjockey Adam Curry. De (inmiddels overleden) internationaal bekendste zendamateur is koning Hoessein van Jordanië met roepletters JY1.
Radiozendamateurs zijn vaak technisch onderlegd en zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen aan draadloze communicatiesystemen.