Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Teletron/Condor

Nederlandse inleiding
image


Pfitzner heeft mobilofoons op de markt gebracht onder de naam Teletron. Er zijn drie modellen bekend, namdelijk de:
TMC 84: 70...86 MHz - 4 meterband;
TMC 82: 138...174 MHz - 2 meterband - ook bekend als Condor 16;
TMC 87: 430...470 MHz - 70 centimeterband - ook bekend als condor 46.

Oorspronkelijk zijn deze veelvuldig gebruikt voor communicatie van overheidsdiensten n bijvoorbeeld de ANWB. Door de komst van mobiele telefonie en een vervangend C2000 en P2000 netwerk, zijn deze zendontvangers overbodig geraakt. Door deze af te regelen en opnieuw te programmeren is het mogelijk om deze zendontvangers te gebruiken op de amateurbanden.

Nederlandse specificaties
De zender heeft een zendvermogen van ongeveer 10W. De zendontvanger heeft een BNC connector en een 15-polige (M) sub-D connector. De zendontvanger kan in een slede worden geschoven waarop de luidspreker, microfoon, +13,8VDC voeding en antenne op aan kan worden gesloten.

Nederlandse bedieningshandleiding
linker draaiknop: aan/uit + volume
Aan/uit schakelaar gecombineerd met volumeschakelaar. Tegen de klok ingedraaid tegen de aanslag is de zendontvanger uitgeschakeld. Met de klok mee schakelt de zendontvanger in en per stap wordt het geluidsniveau verhoogd tot de gewenste geluidssterkte.

rechter draaiknop: instelling
Met deze knop kunnen waarden worden gevarieerd. Zoals de frequentieafstemming, 5TVO code, kanaalstappen en dergelijke.

"sinus" knop: squelch
Met de knop met een sinus afbeelding kan de squelch worden uitgeschakeld. Wanneer de knop kort wordt ingedrukt schakelt de squelch uit waardoor geluid hoorbaar is. Door nog een keer op de knop te drukken wordt de automatische squech weer ingeschakeld.

"luidsreker" knop: geluid dempen
Door kort op de "mute" knop te drukken, wordt het geluid uitgeschakeld. De ontvanger blijft wel werken, maar er is geen geluid hoorbaar. Door nog een keer kort op de knop te drukken, wordt de mogelijkheid van geluid weer ingeschakeld.

"A" knop: 5TVO + 1750Hz toon
Door kort op de "A" knop te drukken, wordt de ingestelde 5TVO (5-toon volgorde) uitgezonden.
Door de "A" knop ingedrukt te houden, wordt er een 1.750Hz toon uitgezonden zolang de knop is ingedrukt.

"B" knop: repeater shift + geheugen
Door kort op de "A" knop te drukken, wordt een toon hoorbaar. Wanneer de toon "laag" is, is er geen repeater shift ingesteld en zendt de zender op dezelfde frequentie als de ontvanger. Wanneer bij kort drukken de toon "hoog" is, is de -600KHz repeater shift ingesteld. De zender zendt nu 600KHz lager dan de ingestelde (en weergegeven) ontvangstfrequentie. Dit om repeater gebruik mogelijk te maken.
Door lang op de "B" knop te drukken, wordt er naar de eerstvolgende geheugenpositie gegaan. Hierbij klinkt een toon ter indicatie. Er zijn drie geheugenposities mogelijk met repeater shift indien ingesteld.

"*" kop: instellen 5VTO
Er is de mogelijkheid om de 5TVO in te stellen. Dit zijn vijf tonen die staan voor vijf getallen. Elke toon, van de vijf, staat voor een getal van nul tot negen. In dit voorbeeld is de code "12345" ingesteld.
Door de knop "*" ingedruk te houden, wordt "01.00" zichtbaar. Door tegelijk aan de rechter draaiknop te draaien, kan de 1 worden veranderd naar ieder gewenst getal tussen nul en negen om de eerste van de vijf tonen te kunnen veranderen. De andere drie nullen hebben geen betekenis.
Door kort op de "*" knop te drukken zijn de getallen "23.45" zichtbaar. Wanneer er aan de rechter draainkop wordt gedraaid, zal de "23" van getal veranderen of de "45". Door kort op de "*" knop te drukken, kan van de linker twee getallen naar de rechter twee getallen worden gegaan en uiteraard omgekeerd. Door aan de rechter draaiknop te draaien, kunnen de getallen worden gewijzigd en daarmee ook de 5-toon. Stel je zo als voorbeeld "09.00" en "75.31" in, is de 5-toon "97531".

"#" knop: MHz stappen + kanaalstappen
Door kort op de knop te drukken, wordt de frequentie in megahertz zichtbaar. Bijvoorbeeld "145", dat staat voor 145MHz. Door aan de rechter draaiknop te draaien, is het mogelijk om frequentiestappen per MHz te maken. Door nog een keer kort op de "#" knop te drukken, wordt er weer terug gegaan naar de gebruikelijke frequentie instelling.
Door de "#" knop ingedrukt te houden en tegelijkertijd aan de rechter draaiknop te draaien, is het mogelijk om de kanaalstappen te wijzigen. De kanaalstappen kunnen worden ingesteld op 10, 12,5 en 20KHz. Bij het loslaten van de "#" knop, wordt de laatst weergegeven kanaalstap opgeslagen.

indicator groene speaker
Wanneer de groene indicator in de vorm van een speaker brandt, is de zendontvanger ingesteld op ongeveer 10W (hoog) zendvermogen. Door tijdens het zenden op de "luidspreker" knop te drukken, wordt het zendvermogen teruggebracht tot ongeveer 1W (laag).

indicator rode pijl omhoog
Als de zender is ingeschakeld, brand de rode indicator in de vorm van een pijltje omhoog. Als deze indicator niet brandt, is de zender niet actief.

indicator groene pijl omlaag
Wanneer de groene indicator in de vorm van een pijl omlaag brandt, is de ontvanger actief. Als het geluid uitgeschakeld is en deze indicator brandt, betekent dit dat er wel een signaal wordt ontvangen, maar niet wordt weergegeven.

Nederlandse aansluitingen van de 15-polige connector
1 - +12VDC
2 - +12VDC
3 -
4 - Externe schakeldraad
5 - Verbinden met 12 voor LF
6 -
7 - Massa (12VDC, PTT, LF)
8 - Massa (12VDC, PTT, LF)
9 -
10 - LF uit (speaker)
11 - PTT
12 - Verbinden met 5 voor LF
13 -
14 -
15 - LF in (microfoon)

Nederlandse Slede
DIN connector 5P 180' female
1 - Audio in (microfoon) [in]
2 - Voedingsspanning [uit]
3 - Met 5 verbinden
4 - PTT (met massa verbinden voor PTT) [-]
5 - Met 3 verbinden


DIN connector 5P 270' female
1 - Niet in gebruik
2 - Niet in gebruik
3 - LF uit (speaker) [uit]
4 - Niet in gebruik
5 - Massa voor speaker [uit]

Nederlandse foto's
image

image

image

image

image

image