Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Kenwood LF-30A LPF

Nederlandse inleiding
De Kenwood LF-30A is een laagdoorlaat filter ofwel een Low Pass Filter (LPF) om ongewenste stoorsignalen (harmonischen) boven de HF amateurbanden te onderdrukken. Het is mogelijk dat van een grondgolf een ongewenste harmonische uit wordt gestraald. Als je bijvoorbeeld zendt op 18MHz is de vijfde harmonische 90MHz en dat valt in de FM omroep band. Als deze harmonische niet wordt onderdrukt, kan de omgeving hier last van hebben. Om de ongewenste harmonischen te onderdrukken hoeft alleen deze filter in de transmissielijn te worden opgenomen. Signalen boven de (ongeveer) 30MHz worden gedempt en lager dan (ongeveer) 30MHz wordt doorgelaten. Het is wenselijk dat de signalen in de HF band minimale verliezen hebben. Om dit te testen is de filter nagemeten. De resultaten zijn hieronder te vinden.

Nederlandse foto's
image

Op bovenstaande afbeelding is de Kenwood LF-30A te zien zoals deze in gesloten behuizing er uit ziet.

image

Op bovenstaande afbeelding is het binnenwerk van de LF-30A te zien. Er zjin vijf spoelen zichtbaar en de vier messing schijven werken als condensatoren naar de massa.

image

Op bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat de bodem verwijderd is door vier popnagels weg te nemen.

Nederlandse meetresultaten
Met een Rigol DSA815-TG is de filter doorgemeten op doorlaat verliezen. Oftewel een S21 meting. Dit is gebeurd onder de volgende condities:

date: 20140522
time: 18:39:51 CEST
sweep: single
sweep time: 30s
span: 150MHz (0...150MHz)
triggering: free
detector: peak
Video Bandwidth: 10Hz
Resolution Bandwidth: 10Hz
ref.: 0dBm
Attenuation: 10dB (auto)

Op onderstaande afbeeldingen is een grafische weergave van de meting te zien. Beide metingen zijn gelijk, alleen is de weergave anders. De eerste weergave is voor een overzicht van het verloop tot 150MHz en de tweede weergave is meer in detail voor het relevante werkgebied tot 65MHz.

image

image


Uit de meting blijkt dat de filter prima presteert. Op alle HF banden is een maximaal verlies van 0,87dB te zien bij 1,8MHz. Bij 34,5MHz is de doorlaat al teruggebracht tot de helft van het signaal. Bij 36,7MHz is er zelfs nog maar één tiende van het signaal over na de filter. Bij hogere frequenties wordt er zelfs tot meer van 82dB gedempt. Het mag duidelijk zijn dat gebruik voor 6m (50MHz) niet mogelijk is omdat de demping hier al zeer groot is.