Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

coax kabels testen

Nederlandse inleiding
Het is verstandig om coax kabels te testen voor gebruik. Temeer als er een connector vervangen of geplaatst is. Als er een slecht contact is, kan dat nadelige gevolgen hebben van slechte ontvangst tot een kapotte eindtrap. Dus testen van een kabel is erg nuttig.

Nederlandse gelijkstroom test
De meeste kabels worden getest op weerstand door middel van een Ohm meter. Helaas volstaat dit niet voor coax kabels. Als er een slecht contact is, kan het zijn dat de weestand "0" is, maar toch hoogfrequent niet goed functioneert. Dus een hoogfrequent test is daarom nodig.

Nederlandse hoogfrequent test
Testen met hoogfrequent is vrij eenvoudig. Je hebt hier een zender, staande golf (swr) meter (eventueel in antennetuner) en een kunst antenne (dummyload) voor nodig. Sluit de zender aan op de swr meter. Sluit de te testen kabel aan op de swr meter en aan de andere kant de dummyload. Zendt nu een (fm) signaal uit. Het uitgestuurde vermogen zal nu zichtbaar zijn op de swr meter. Als de kabel goed is, zal het gereflecteerde vermogen (vrijwel helemaal) nul zijn. Wanneer er ergens in de kabel een breuk of los contact zit, zal het gereflecteerde vermogen zichtbaar zijn. Denk hierbij ook aan eventueel vocht in connectoren.
Starten met een klein vermogen is aan te raden om niet meteen de zender te vernielen bij een slechte kabel. Als er geen reflectie is, kan het vermogen opgevoerd worden om de kabel te testen bij groot vermogen.

Nederlandse swr meter in antennetuner
Bij gebruik van een swr meter in een antennetuner moet de tuner niet ingeschakeld zijn, vaak zit er een "bypass" knop op de tuner om de tuner te omzeilen. Als dit niet het geval is, sluit dan eerst de dummyload aan op de tuner om de tuner af te stemmen op "nul" reflectie op de dummyload en plaats dan pas de te testen kabel zonder de instellingen van de tuner te veranderen.