Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

AEG Teleport 9

Nederlandse introduction
Cor Moerman is the initiator and curator of the (now closed) amateur radio museum Jan Corver in Budel. For years, knowledge has been shared and exhibitions have been held about experimental radio research. There was also a website with the necessary information under the name www.jancorver.org. Unfortunately, there was no successor for the museum and the museum is therefore unfortunately permanently closed. The website has also disappeared. Because it contained valuable information, I've decided to adopt parts of this information and share it for those who are interested. The information shown below originally was shared on the website of the Museum Jan Corver. Note: For technical reasons, the content and format may have been modified from to the original article. Also keep in mind that the content may be outdated in the meantime.

Nederlandse introductie
image

De AEG Teleport 9 is wederom een stukje hoogwaardige HF techniek dat via het (inmiddels gesloten) amateurmuseum Jan Corver uit Budel een nieuw leven is ingeblazen. Rond het jaar 2003 zijn deze portofoons met ombouwmaterialen/-gegevens te koop geweest voor maar €20,50! Andere voorgaande ombouwprojecten waren (door de koper/gebruiker) tijdrovend, deze ombouw is echter zeer eenvoudig. Er hoeft alleen maar een EPROM vervangen te worden! In het voortraject heeft het Rob Spijker; PE1RJY de nodige maanden en hoofdbrekens gekost om de software in orde te krijgen. En het is hem gelukt om de ombouw volledig in software uit te voeren. De porto maakt gebruik van een kanaalraster van 25 kHz en werkt in de meeste gevallen direct na het plaatsen van de EPROM. In enkele gevallen kan het nodig zijn om zender of ontvanger een beetje bij te regelen voor bijvoorbeeld optimaal ontvangst. In deze handleiding wordt beschreven hoe de ombouw in zijn werk gaat en hoe de nieuwe software gebruikt kan worden.

warningLees deze handleiding goed door voordat je begint met ombouwen! Zorg er tevens voor dat je altijd het juiste gereedschap gebruikt, vooral bij het afregelen van de kernen.


Technische gegevens (na de standaard 25 khz ombouw):


laagste frequentie:144,000 MHz
hoogste frequentie:145,975 MHz
kanaalraster:25 kHz
1e middenfrequentie:21,4 MHz
2e middenfrequentie:455 kHz
zendvermogen:100 mW
250 mW
500 mW
1 W
Bron: http://www.jancorver.org/ombouw/teleport9/man.htm

Nederlandse inleiding
De Telefunken/AEG Teleport 9 portofoons zijn degelijke portofoons voor professioneel gebruik in een industriële omgeving. Deze portofoon is in het jaar 1984 geïntroduceerd. De Telefunken/AEG Teleport 9 portofoons zijn modulair opgebouwd. Met dit modulaire concept konden verschillende uitvoeringen worden gerealiseerd. Er is zelfs een explosieveilige versie beschikbaar (zonder gloeilampjes achter het display). Er zijn verschillende uitvoeringen zoals zonder een toetsenbord (D0 versie), met zes toeten (D6 versie) of 16 toetsen (D16 versie). Ook zijn de portofoons gemaakt voor de 80, 60 en 460 MHz band. De portofoons waarover wij (het zendamateur museum Jan Corver in Budel, red.) de beschikking hebben gekregen, zijn bedoeld voor een 160 MHz trunking netwerk. Deze trunking portofoons waren met de originele software alleen bruikbaar in een trunking netwerk, en dus niet als 'normale' portofoon. Om deze portofoons geschikt te maken voor amateurgebruik, was het nodig om de software geheel te herschrijven. (Het blokkeren van de oorspronkelijke KPN frequenties was een voorwaarde voor de overdacht naar het museum.)

noteTrunking is een communicatiemethode die met relatief weinig communicatiekanalen veel gebruikers kan bereiken. Voor het ontstaan van trunking waren alle kanalen vrij voor iedereen die in het bezit was van een radio. Gebruikers moesten wachten tot de andere persoon stopte met praten voordat hij zelf kon praten. Bij trunking worden verschillende kanalen gedeeld. In zo'n systeem zal er eerst gezocht worden naar een vrij kanaal voordat communicatie gestart wordt. Trunking wordt vaak gebruikt door bedrijven en door verschillende overheidsinstanties bijvoorbeeld politie en brandweer. Ze gebruiken het omdat het een goedkope flexibele oplossing is voor interne communicatie. Zo is ook deze Teleport 9 gebruikt op Schiphol


Deze AEG Teleport 9 is twee jaar door grondpersoneel van Schiphol gebruikt. De Teleport 9 is zéér degelijk gebouwd en heeft een kenmerkende blauwe kleur. Vandaar dat de portofoon ook wel de blauwe baksteen wordt genoemd. Officieel staat Teleport voor Telefunk Portabel ofwel Duits voor 'draagbaar zendapparaat voor communicatie over een zekere afstand'.

De teleport wordt bestuurd door de D8039 microprocessor van NEC. Als synthesizer wordt de MC145156 van motorola gebruikt. De portofoon kon in een raster van 20 KHz of 25 KHz worden gebruikt. Als referentie wordt een oscillator gebruikt van 5.120 MHz. Deze frequentie wordt door de voordeler van de synthesizer door 1024 gedeeld, waardoor een signaal van 5 kHz ontstaat. Met dit gedeelde referentiesignaal kon men een raster van 20 KHz (stappen van 4), en een raster van 25 KHz (stappen van 5) maken. De voordeler van de synthesizer kan ook door 2048 delen, waardoor 2,5 KHz zou ontstaan. Hiermee zou een raster van 12,5 KHz kunnen worden gemaakt. Echter, de uitvoering van de synthesizer is een 'naakte' uitvoering. De chip is op een keramisch plaatje geplaatst en met een druppel hars overgoten, waardoor de pennen niet toegankelijk zijn. Aan de deelfactor van de voordeler kan dus niets worden veranderd. Om een raster van 12,5 KHz te krijgen is het noodzakelijk het kristal in de referentie oscillator te vervangen. De referentie-oscillator is in een blikken module ondergebracht. Om het kristal in de referentie-oscillator te vervangen moet het blikken doosje worden los gesoldeerd. Omdat we veel problemen voorzagen bij het openmaken van de referentie oscillator, hebben we er in eerste instantie voor gekozen om dit in deze basisversie niet te doen, en de porto in een 25 KHz raster te laten werken.

image

Om een indruk te geven van de opbouw is hier het originele blokschema weergegeven.


Hieronder staat een zogeheten exploded view van de Teleport 9. Zichtbaar is dat er drie frontpanelen mogelijk zijn geweest. Een blanco/blind frontpaneel, een frontpaneel met zes knoppen en de bekendere versie met 16 knoppen erop. Onder nummer [35] op de tekening is ook de EPROM te zien met de programmatuur van de portofoon.

image


Hieronder zijn de modules te zien dit op het mainbord geprikt zijn. De modules zijn op het blokschema hierboven zichtbaar. De fysieke modules zijn hieronder zichtbaar.
image


Nederlandse de firmware
imageDe microprocessor wordt bestuurd door software. (Omdat er geen invloed is op het programma, wordt het in dit geval firmware genoemd.) Het programma zit niet in de microprocessor maar in een EPROM geheugen chip. Deze geheugen chip bevat enen en nullen dat de microprocessor 'begrijpt' om het apparaat te laten werken. Er zijn maximaal 65.536 bits die kunnen worden geprogrammeerd in de gebruikte EPROM. Door het verwisselen van de EPROM of het herprogrammeren van de EPROM is het mogelijk om de bediening en werking van de portofoon te veranderen. Het is Rob Spijker gelukt om de firmware te herschrijven zodat de Teleport 9 bruikbaar is voor amateurtoepassingen. Hiernaast staat een afbeelding dat de functies van de nieuwe firmware laat zien. Niet alle knoppen hebben een functie gekregen. Aanvankelijk was het de bedoeling om bijvoorbeeld een 1.750 Hz toon toe te voegen voor repeater gebruik en ook dat de opstartfrequentie instelbaar zou moeten worden. Tevens zou de de porto een hoger vermogen af kunnen geven wanneer gebruik gemaakt wordt van de car-kit. Echter zijn er nu (2023) geen ontwikkelingen meer van de firmware waardoor eventuele nieuwe functies niet meer zijn geprogrammeerd. Het heeft er alle schijn van dat anno 2023 de originele code verloren is gegaan. Wel zijn de BIN en HEX bestanden bewaard gebleven. Er 'zwerven' een aantal versies rond, maar de exacte versies zijn vaak onbekend. Ik heb daarom de code van twee Teleport 9's met software versies 1-01 en 1-03 omgezet naar BIN en HEX code. Hieronder staat een afbeelding van de software dat gebruikt is om de EPROM's uit te lezen. De gebruikte EPROM is een DIP28 MNM27C64-30 EPROM ofwel een '64kbit' (65.536 bit = 8.192 x 8 bit) EPROM. Elk adres bevat een waarde van 8 bits waarmee 256 verschillende combinaties te maken zijn. Decimaal is dat 0...255 en hexadecimaal is dat 00...FF. Elk hokje bevat de geheugen informatie. De microprocessor 'vraagt' de informatie op door een gewenst adres te selecteren en de EPROM geeft de gewenste 8 bits per keer. Deze bits worden door de microprocessor 'gelezen' en gaat hiermee 'aan het werk'. De firmware bepaalt wat er op het display te zien is, op welke frequentie de zender en ontvanger staat, hoe er op elke knop gereageerd wordt en dergelijke. De laatst bekende firmware versie is 1-03. Dit is de versie dat toegepast wordt voor het 12,5kHz raster.

image


firmware versie 1-01; 25kHz raster
Firmware versie 1-01 is een oudere (de eerste?!) firmware versie. Deze is geschikt voor het 25kHz kanaalraster, dus vervangen van het kristal is hierbij niet nodig. De softare werkt prima, maar is wat eenvoudiger dan versie 1-03. De verlichting kan niet worden ingeschakeld. Ook moet de zendvermogen toets ingedrukt blijven om bij het selecteren van het zendvermogen de instelling te zien. Dit is wat 'primitiever' maar werkt functioneel goed.

firmware versie 1-03; 12,5kHz raster
Firmware versie 1-03 is bij mij de laatst bekende firmware versie. Dit is de versie voor het 12,5 kHz raster. Ook kan de display verlichting even an worden gezet. Bij het schakelen van het zendvermogen blijft de instelling in beeld staan tijdens het wijzigen. De -600 kHz repeater shift kan aan-/uitgeschakeld en ook kan op 'de ingang' worden geluisterd (reverse shift). Mijn advies is om deze firmware versie te gebruiken (in combinatie met het bijbehorende kristal.

EPROM firmware bestanden
Het data pakketje met de EPROM firmware is via deze link te downloaden. In dit bestand staan meerdere software versies zoals hierboven beschreven. Door het 'branden' van een HEX (of BIN) bestand op een 27C64-30 EPROM en het plaatsen van de EPROM in de Teleport 9, is de portofoon direct bruikbaar voor de amateurbanden.

Nederlandse ombouw
Bij de portofoon is een geprogrammeerde EPROM geleverd. Voor de basisversie moet deze in de porto worden geplaatst en kan het nodig zijn de porto opnieuw af te regelen. Let hierbij goed op statische elektriciteit want de gevoelige electronica is zo om zeep geholpen.

Verwijder het accupack.
Draai de 4 schroeven (kruiskop) aan de achterzijde van de porto los.
Verwijder de achterzijde.
De voorzijde kan nu ook verwijderd worden. Trek deze voorzichtig recht naar voren. Denk erom dat de pennen van de connector niet ombuigen.

image

Leg het voorfront met het toetsenbord naar beneden. Nu zijn er 5 schroeven zichtbaar waarmee de blikken afscherming vastzit, en een schroef waarmee bij sommige porto's de ROM module vastzit.
Verwijder de schroef van de ROM-module.
Trek de ROM-module vanaf de voorzijde uit het voorfront en leg het voorfront weer met de voorzijde naar beneden.
Draai de 5 schroeven, waarmee de blikken afscherming vastzit, los.
Verwijder de blikken afscherming. Nu is de processorprint zichtbaar.
Trek voorzichtig de print uit het voorfront en klap deze, nadat de print uit de connectors is, naar rechts. Denk hierbij om de 4 draden van de luidspreker en de microfoon.

image

Plaats nu de EPROM op de processorprint. Deze moet in het voetje dat is gehuisvest tussen de microprocessor (D8039) en de FFSK chip (C18101S). Let op de richting. De inkeping van de EPROM moet in dezelfde richting wijzen als de inkeping van de C18101S Chip. Controleer of alle pootjes van de EPROM in het voetje steken, en er geen pennen zijn omgebogen.

image

Controleer of de aansluitingen van de microfoon en de luidspreker nog goed vastzitten. Soldeer deze zonodig opnieuw vast.
Plaats de processorprint voorzichtig terug. Let er op dat de pennen van het voorfront goed in de connector steken.
Plaats de afscherming en draai de 5 schroeven vast.
Druk de ROM aan de voorzijde van het voorfront er voorzichtig in, en draai deze met de schroef weer vast.
Maak de onderste twee drukknoppen vrij (zie hiervoor het volgende hoofdstuk).
Plaats het voorfront weer op de porto. Let hierbij op dat de pennen goed in de connector van het voorfront steken.

image


Nederlandse de schakelaars
Aan de linker zijkant van de portofoon bevinden zich onder de PPT schakelaar nog twee drukknoppen. Eén knop met één stip en één knop met twee stippen. Deze knoppen worden in de standaard uitvoering van het apparaat gebruikt voor het selectieve toonslot. Maar in de Schiphol versie zijn deze knoppen door middel van een metalen plaatje geblokkeerd. Ondanks dat deze twee knoppen in de huidige versie van de software nog niet worden gebruikt, is het toch verstandig om de knoppen vrij te maken met het oog op mogelijke toekomstige uitbreidingen zoals 1750 Hz en schaalverlichting.

image


Kijken we in de geopende voorzijde van de porto, dan zien we aan de linkerkant, ter hoogte van de dikke rubberen streep, een klein schroefje zitten, precies achter de connector van het frontpaneel. Draai dit schroefje los met een kleine schroevendraaier en zorg ervoor dat je de connector niet beschadigd. Verwijder nu de rubberen knoppen en laat het schroefje gewoon zitten. Verwijder het metalen plaatje en schroef de rubberen knoppen weer vast.

Nederlandse accupack
Ga ervan uit dat alle accupacks na alle jaren 'op' zijn en niet meer bruikbaar zijn. Het is daarom waarschijnlijk nodig om de NiCad accu's te vervangen. Gezien de nieuwe technieken is het verstandig om NiMH accu's te gebruiken in plaats van oude NiCad 'technologie'.

image


Bovenop de accu zijn drie contacten geplaatst. Van links naar rechts (vanaf de voorzijde gezien) zijn contacten 1, 2 en 3 hieronder weergegeven. Contact 1/links is +7,2VDC van het accupakket, contact2/midden is de ene zijde van de 56 Ohm PTC en contact 3/rechts is het gemeenschappelijke contact van de PTC weerstand en het accupakket. De PTC is ingebouwd om oververhitting te detecteren door de lader. Er zijn korte en lange accu's geproduceerd. De gebruikelijke korte accu's hebben zes cellen ingebouwd. De langere versie heeft 10 cellen ingebouwd. Afhankelijke van de capaciteit van 500 of 800 mAh is er een apart laadcontact dat door de lader kan worden gebruikt.

image


De volgende accupacks zijn bekend:
typeaantal cellenspanningcapaciteitgewicht
A167,5 VDC500 mAh170 g
A267,5 VDC800 mAh290 g
B11012,5 VDC500 mAh280 g
B21012,5 VDC800 mAh420 g
Ex7???

Nederlandse testen
Nu zit de nieuwe software in de porto. Plaats het accupack terug en zet de portofoon aan. Op het display verschijnt nu gedrurende een korte tijd de tekst Jan C (Jan Corver) zoals op de afbeelding links en vervolgens verschijnt de opstartfrequentie zoals rechts weergegeven.

image


Onderstaand de resultaten van de metingen die door PE1MIX, PE1RRT en PE1BXL zijn uitgevoerd aan enkele porto's. De werkelijke resultaten kunnen natuurlijk afwijken.

Meetgegevens

Max. zendvermogen2,4 W
Squelch-niveau0,5 µV
Signaal-ruisverhouding12 dB SINAD bij 0.375 µV
Bandbreedte15 kHz

Nederlandse de ontvanger afregelen
Vrijwel alle porto's blijken na het plaatsen van de nieuwe software direct goed te werken. Bij enkele exemplaren hebben we echter gemerkt dat de ontvanger vrijwel volledig 'doof' is. Na enig onderzoekwerk is gebleken dat dit vrijwel altijd goed zelf is op te lossen. Hiervoor is het nodig de ontvanger af te regelen. Ga als volgt te werk:

Op de porto aan de achterzijde (laat het bedieningspaneel en de batterij zitten).
Sluit een zwak signaal op 145.000 MHz aan op de antenne-ingang. Gebruik hiervoor bij voorkeur een meetzender en regel het uitgangsvermogen daarvan zodanig af, dat het signaal 'in de ruis' hoorbaar is uit de porto. Bij gebrek aan een meetzender kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van een portofoon waarop in plaats van de antenne een dummy-load is aangesloten. Plaats de zendende portofoon op een dusdanige afstand dat het signaal in de ruis ontvangen wordt.
Regel nu de 5 spoelen en de trimmer in het front-end af op maximale gevoeligheid. In de onderstaande tekening is aangegeven welke afregelpunten het hier betreft. Het front-end bezit nóg een afregelpunt (het onderste) maar hier moet je beslist niet aan draaien. In de meeste gevallen is dit afregelpunt verzegeld.

noteGebruik voor het afregelen altijd het juiste gereedschap om te voorkomen dat de spoelkernen worden beschadigd.
Lees: Geen metalen gereedschap omdat het metaal de waarde beïnvloed en metaal de kernen beschadigd.

Nederlandse overzicht van de modules en afregelpunten
image

Nederlandse uitbreidingsconnector
Aan de achterzijde van de porto bevindt zich een ietwat vreemde uitbreidingsconnector. Op deze connector is een aantal belangrijke signalen te vinden, zoals voeding, microfoon en luidspreker. Voor wie erin geslaagd is een microfoon, car-kit of remote control unit te bemachtigen, hebben we hiernaast de aansluitingen van deze connector weergegeven.

image


Betekenis van de aansluitingen
pinafkortingtoepassing
1PTCTemperatuurvoeler (batterij)
2Mik ExtExterne microfoon
3U MikInterne microfoon (2V)
4KfzVehicle call
5ST2PTT knop
6RUF1Oproeptoon 1 (tevens zijkant)
7LSPLuidspreker
8NFAAudio uitgang
9RUF2Oproeptoon 2 (tevens zijkant)
10A3Voeding geschakeld
11GNDGround, massa
12A1Batterij direct
13A2Voeding ongeschakeld
14RSPKSquelch
15NFELaagfrequent van ontvanger
16NFS2Audio direct naar modulator


Wanneer er geen stekker in de connector is geplaatst, zijn een aantal pennen met elkaar doorverbonden. Zodra een stekker wordt geplaatst, worden deze doorverbindingen automatisch onderbroken. Zonder geplaatste stekker zijn onderstaande pennen met elkaar verbonden:
2 (Mik Ext) en 3 (U Mik)
7 (LSP) en 8 (NFA)
12 (A1) en 13 (A2)

Nederlandse laadapparaat HSL-9
Via het museum is een beperkt aantal acculaders voor de Teleport 9 beschikbaar. Hiernaast de technische gegevens ervan. Deze laders zijn voorzien van een geavanceerd laadcircuit dat ervoor zorgt dat de batterij in goede conditie blijft. Tijdens het laden wordt overgeschakeld van snel- naar druppellading wanneer:

De batterij vol is,
Gasvorming ontstaat,
De temperatuur hoger wordt als 60°C

De lader schakelt weer over op snelladen, wanneer de spanning per cel beneden 1,1V zakt. Door middel van een rode en een groene LED op de voorkant van het apparaat wordt aangegeven welke manier van laden actief is.

image


technische gegevens
Netspanning:220V, 50/60 Hz, ±10% (omschakelbaar naar 110V)
Snellaadstroom:260mA/170mA
Druppellaadstroom:33mA/26mA
Batterij type:6-cell (type A1, A2)
Batterij type:10-cell (type B1, B2)
Batterij type:7-cell (type Ex) mod.
Laadtijd:max. 4,5 uur

Nederlandse carkit MZ-9
Om de portofoon beschikt te maken voor mobiel gebruik, werd door AEG een car-kit ontwikkeld, zodat de porto kan worden aangesloten op de boordspanning van een voertuig. De car-kit beschikt over externe aansluitingen voor antenne, microfoon, luispreker, etc. De pin-bezetting van de uitbreidingsconnector is gelijk aan die van de porto zelf (zie vorige bladzijde). Via een klein plugje (rechts) wordt tevens de antenne-aansluiting overgenomen.

image

image


Nederlandse bediening
inschakelen
Bij het inschakelen van de porto verschijnt even de tekst Jan C in het display (Jan Corver). Vervolgens verschijnt de opstartfrequentie 145.700.

instellen van de frequentie
Het instellen van een frequentie is zeer eenvoudig en gebeurt met slechts 3 toetsen. Aangezien de frequenties in de tweemeterband altijd beginnen met 14, hoeven deze niet te worden ingetoetst. Het ingeven van een frequentie kan dus beginnen met het 3e cijfer. Dit cijfer geeft dus de hele MHz-en aan (4 of 5). Het volgende cijfer geeft het honderdtal van de kHz-en aan (0-9). Het laatste cijfer is het eerste cijfer van de rasterfrequentie. Dus voor bijvoorbeeld 145.725 MHZ wordt vervolgens [5]>[7]>[2]>[5] ingetoetst om de gewenste frequentie in te stellen.

algemene bediening
Hieronder staat een afbeelding waar de toelichting van de knop bij vermeld is.

image

Nederlandse ombouw van 25 kHz naar 12,5 kHz kanaalstappen
Rond het jaar 2002 is er een ombouwset beschikbaar geweest bij (het inmiddels gesloten) Museum Jan Corver die de AEG Teleport geschikt maakt voor een 12,5 kHz raster/kanaalstappen. Het is een relatief eenvoudige ombouw die deels bestaat uit software (nieuwe EPROM) en deels uit het plaatsen van een nieuw (6,4 MHz) kristal. (Het oorspronkelijke kristal is 5,12 MHz.) In de standaard uitvoering is de AEG Teleport 9 alleen geschikt voor gebruik in een 25 kHz raster. Lang geleden is het bandplan voor VHF veranderd waarbij 12,5 kHz kanaalstappen 'de standaard' geworden is. Vaak is een 25 kHz kanaal stap voldoende, maar in de 'huidige tijd' is 12,5 kHz wel makkelijker.

kristal vervangen
Het vervangen van het kristal in niet moeilijk maar kan wel lastig zijn vanwege de zeer kleine afmetingen. In de onderstaande tekeningen zijn de stappen vereenvoudigd weergegeven. Verwijder de achterzijde van de portofoon zodat de insteekmodules zichtbaar worden. Rechts onderin is de oscillator module aanwezig zoals op de afbeelding zichtbaar is. Verwijder de oscillator module uit de portofoon. Aan de oscillator zit een stukje doorzichtig plastic waarmee het blokje gemakkelijk uit de behuizing kan worden getrokken door middel van voorzichtig wiebelen. Nu kan de oscillator geopend worden. Draai het blokje ondersteboven en verwijder het printje uit het metalen huis door de vijf aangegeven solderingen los te maken. Het beste kun je hierbij het blokje vastzetten in een bankschroef of 'derdehandje'. Druk vervolgens voorzichtig met een schroevendraaier de zijwand van het blokje naar buiten terwijl je de soldering verhit. Op de onderstaande tekening is aangegeven waar de vijf solderingen zich bevinden. Zorg dat je voorzichtig bent omdat het printplaatje is erg klein en er bevinden zich bovendien enkele SMD componenten op die gemakkelijk los kunnen raken. Zorg ervoor dat het metalen huis heel blijft, want dit moet later weer om het printje gesoldeerd worden. Soldeer voorzichtig het originele 5,120 MHz kristal los van het printje en zorg ervoor dat de print en de overige componenten niet beschadigen. Soldeer het nieuwe 6,4 MHz kristal op de print en verwijder eventuele tin resten. Plaats het printje weer in de metalen behuizing en soldeer deze weer dicht. Plaats het oscillator blokje vervolgens weer in de portofoon.

image

noteMerk op dat het nieuwe kristal redelijk nauwkeurig en stabiel moet zijn om uiteindelijk de juiste frequentie in de 2-meter band te kunnen leveren. Een eenvoudig computerkristal van 6,4 MHz is daarom niet geschikt voor dit doel vanwege de ontoelaatbaar hoge tolerantie. Tijdens onze experimenten constateerden wij afwijkingen van zelfs 75 kHz op 145 MHz! Het kristal moet bovendien lager zijn dan normaal omdat het anders niet in de behuizing past.


EPROM vervangen
Vervang vervolgens de EPROM of zorg dat de nieuwe software in de EPROM wort geprogrammeerd.

oscillator afregelen
Als het voorpaneel op de juiste manier is teruggezet kunt u de porto uitproberen. Wacht nog even met het plaatsen van de achterplaat want mogelijk moet de oscillator nog worden afgeregeld. Plaats de accu en schakel de porto in. Door de A of de B toets in te drukken ziet u dat de frequentie in stappen van 12,5 kHz verspringt. Controleer met een nauwkeurige meetzender of met een frequentieteller of het apparaat op de juiste frequentie staat. Als er een afwijking is, is deze afwijking te corrigeren door het bijstellen van de aanwezig variabele spoel [L1]. Via de opening in de oscillator behuizing is met passend gereedschap (!) de kern van de spoel te verdraaien totdat de juiste frequentie bereikt (of benaderd) is. Gebruik een passende kunststof trimsleutel om de kern niet te breken en de meting niet te beïnvloeden. Plaats tenslotte de achterplaat terug en schroef het apparaat weer dicht.