Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

6 caviteit BPF voor 70 cm band

inleiding
Cor Moerman is de initiator en conservator van het (inmiddels gesloten) zendamateur Museum Jan Corver in Budel. Jaren lang is er kennis gedeeld en zijn er tentoonstellingen geweest over experimenteel radio onderzoek. Er was ook een website met de nodige informatie onder de naam www.jancorver.org. Helaas is er geen opvolger gekomen voor het museum en is het museum helaas permanent gesloten. Ook de website is hiermee verdwenen. Omdat er waardevolle informatie op stond heb ik besloten delen van deze informatie te adopteren en te delen voor de belangstellenden. Vandaar dat onderstaande informatie gedeeld is dat oorspronkelijk op de website van het Museum Jan Corver gedeeld is geweest. Noot: Om redactionele redenen is de inhoud en vorm mogelijk aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke artikel. Houd er ook rekening mee dat de inhoud ondertussen gedateerd kan zijn.

beschrijving
Dit filter is origineel gebruikt voor 420 MHz en zit derhalve zeer dicht bij de 70c mamateurband. Het midden van het afstembereik is 415...430MHz. De bandbreedte van het filter is instelbaar van 5...7 MHz. Dit filter bestaat uit een gefreesde basis. Hierin zijn 6 caviteiten/holtes gefreesd en zijn er 'vingers' gemonteerd. De 'deksel' is voorzien van 6 dubbele afstelbare topcapaciteiten. Er is een basis capaciteit waarmee je de frequentie grof kan instellen en daarbinnen zit een afstel schroef voor fijnafstelling. De koppeling tussen de holtes onderling is ook instelbaar hetgeen resulteert in een prachtig vlak afstelbaar geheel. Het filter is geheel verzilverd en de aansluitingen zijn van het type SMA. Het filter is ongeveer 20 cm diep, 14 cm breed en 8 cm hoog.

image

Bron: http://www.jancorver.org/ombouw/filters/cb769/index.htm

karakteristieken
Een mogelijke doorlaat karakteristiek van 5,7 MHz (op de -3 dB punten) ziet u op onderstaande afbeelding.

image

doorlaatkarakteristieken


Het filter is zo af te stellen zodat de doorlaat extreem vlak is zoals op onderstaande afbeelding zichtbaar is.

image

vlakheid van doorlaat


Let op dat verticaal de schaal 1 dB per divisie is. De filterdemping is 1 dB, de rest van de demping komt door de kabelverliezen.


De demping karakteristieken ziet u op de onderstaande afbeelding. 20 dB bij 2,5 MHz afstand. 5 MHz verwijderd van het -3dB-punt is de demping > 65 dB.

image


De achterflank van het filter in zijn huidige vorm is af te stellen tot circa halverwege van de 70 cm amateurband. Dus je kunt het filter zonder modificatie alleen voor het zendgedeelte gebruiken van bijvoorbeeld een repeater. Deze afregeleing is op onderstaande afbeelding weergegeven. Het filter is hier afgeregeld op 434 MHz (-3 dB). De hoogst haalbare frequentie van de achterflank waarop het filter nog goed af te regelen is zit op circa 435 MHz.

mechanische aanpassingen
Indien gewenst is het filter op de hele band bruikbaar. Om de filter op de hele 70 cm band (430...440 MHz) te kunnen gebruiken, moeten de 'vingers' van het filter worden ingekort met bijvoorbeeld een draaibank. Verwacht is dat ongeveer 3 mm inkorten voldoende is om de gehele 70 cm band te kunnen benutten. Indien het filter smalbandiger gemaakt moet worden, dan moeten de koppelruimten van de holtes kleiner worden gemaakt. Dit moet gebeuren naar eigen inzicht in verband met het goed houden van de Q-factor van de holtes. Kortsluitingen maken met de cavity koppeling afregel schroeven behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.