Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

SEM A/VHF - BVTS 80 power distribution - new model

Nederlandse introductie
Onderstaande artikel gaat over de A/VHF - BVTS 80 stroomverdeler voor de Duitse SEM zendontvanger familie. Deze aluminium kast heeft één 24 VDC ingang en vier 24 VDC uitgangen. Hiermee kan de stroom worden verdeeld over meerdere apparaten. Deze stroomverdeler is ook bekend onder de NATO code NSN 5920-12-196-7771. Het tekeningnummer is bekend onder het nummer 5801826-11000.00. De afgebeelde 'verdeeldoos' is het 'nieuwe' model. Er is ook een oud model dat er sterk op lijkt maar toch zijn er verschillen. De verschillen zijn verderop in het artikel toegelicht. Het doel van de verdeeldoos is om de 24 VDC boordspanning van een voertuig te distribueren naar SEM zendontvangers en/of bijbehorende randapparatuur zoals intercom eenheden.

image

image

Nederlandse aansluitingen
ingang
De 24 VDC boordspanning wordt aangeboden op connector [1] van de stroomverdeler. Contact A is de 24VDC retour/massa en contact B is de +24 VDC aansluiting. Connector [1] is een bekende waterdichte en zeer degelijke Amphenol circulaire connector.

image


uitgangen
De drie connectoren met markering [2c] zijn elektrisch direct verbonden met de voeding ingang van connector [1]. De binnengekomen spanning wordt direct doorgegeven naar deze drie uitgangen. Uitgang [2] is echter beveiligd met een 7 Ampère zekering automaat in de vorm van een schakelaar. De zekering schakelaar is aan de buitenzijde van de behuizing te bedienen. Hiermee is uitgang [2] beveiligd op overbelasting. Uitgang [2] heeft ook een overspanning beveiliging door middel van een BZW86-28R diode. Wanneer de spanning te hoog wordt, wordt de stroom tot 500 Ampère kortgesloten naar de massa om de apparatuur aan aansluiting [2] te beveiligen tegen overspanning. Wanneer de spanning te hoog wordt, sluit de diode de spanning kort naar de massa waardoor de zekering uit zal schakelen. Houd er rekening mee dat alleen uitgang [2] beveiligd is tegen een te hoge spanning. Uitgangen [2c] zijn niet beveiligd tegen een te hoge spanning.

image

Nederlandse bediening
In de basis is de stroomverdeler een passief apparaat waardoor er geen bediening nodig is. Wanneer er spanning op ingant [1] staat, staat er ook spanning op de drie uitgangen [2c]. Er is wel een zekering automaat dat ook als schakelaar werkt. Hiermee is uitgang [2] aan en uit te schakelen. Bij een te hoge spanning op de ingang, zal de zekering automaat uitschakelen. Via de schakelaar op de behuizing is uitgang [2] aan en uit te schakelen en met deze schakelaar is ook de stroomkring te herstellen na een piekspanning.

image

Nederlandse binnenzijde
image

image

image

image

Nederlandse typeplaat/fabrikant
Kenmerken aan defensie apparatuur is dat de ontwerper soms niet de fabrikant is. De SEM25 en SEM35 is ontworpen door SEL: Standard Elektrik Lorenz. Ik heb twee nieuw model stroomverdelers die allebei door een andere fabrikant gemaakt zijn: Quante en Ph. Scherer GmbH +Co. De kennis van Lorenz is overgenomen door Thales Group, dus mogelijk komt de naam Thales als fabrikant ook nog voor. Hieronder staan de twee typeplaten van de stroomverdelers die ik in bezit heb.

image

image

Nederlandse oude en nieuwe model
Er zijn twee modellen stroomverdelers. Beide lijken op elkaar, maar de opbouw is anders.

overeenkomsten
Beide modellen zijn een gegoten aluminium kast met dezelfde opdruk, een (zekering) schakelaar en vier stekkerbussen.

verschillen
Een duidelijk verschil aan de buitenkant is dat de invoer stekkerbus bij het oude model dunne pennen heeft en het nieuwe model erg dikke pennen heeft. Ook de binnenzijde is compleet anders. Het nieuwe model is in de basis een doorverbinding van één naar drie stekkerbussen. Eén stekkerbus van het nieuwe model is via de 'schakelaar' gezekerd en heeft een overspanning beveiliging. Het oude model heeft een aanzienlijke schakeling ingebouwd dat fungeert als overspanningsbeveiliging.

Het heeft er alle schijn van dat het oude model ontworpen en toegepast is voor de SEM35 en SEM25 zendontvanger. Het maximale zendvermogen van deze zendontvangers is 15 Watt, dus de maximale stroom is relatief beperkt. Na de SEM25 en SEM35 is de SEM80 en SEM90 gemaakt. De SEM90 heeft 40 Watt zendvermogen, dus het stroomverbruik is aanzienlijk meer. Het sterke vermoeden is dat de nieuwere model stroomverdeler bedoeld is voor de SEM80 en SEM90 omdat de bedrading dikker is en de pennen van de stroom invoer veel dikke zijn. Het nieuwere model stroomverdeler kan waarschijnlijk wel gebruikt worden voor de SEM25 en SEM35, maar dan is eer geen overspanningsbeveiliging aanwezig.

Nederlandse schema
image

image

Nederlandse anno 2022 nog in gebruik!
In 1974 is gestart met het ontwerpen van de SEM zendontvanger familie. In 1979 is getest met de eerste prototypes en vanaf 1984 zijn de eerste serie geproduceerde apparaten aan het Duitse leger geleverd. De SEM25 (voertuig versie) en SEM35 (portabele versie) stammen uit het jaar 1986. De SEM70 en SEM80 hebben de vorige twee modellen opgevolgd. De SEM80 wordt een SEM90 door het toevoegen van een LV-90 eindversterker. Het frequentiebereik (30...80MHz) van de SEM80/90 is ook groter dan de oudere SEM25/35. Ondanks dat de apparatuur anno 2022 al 36 jaar oud is, is het nog steeds de standaard uitrusting van Duitse legervoertuigen.

Het plan was om nieuwe digitale communicatieapparatuur te gaan gebruiken zodat een breedbandig datatransmissie net te maken is. In het jaar 2016 is al gebleken dat het project grote vertraging heeft opgelopen. Daarop is het moderne E-LynX systeem aangeschaft. Omdat het te lang duurt voordat de gewenste situatie bereikt is, is besloten om de SEM80/90 weer in productie te nemen. In 2021 heeft het Duitse leger daarom de opdracht gegeven aan Thales om 30.000 (!) replica's van de SEM80/90 te produceren. Elke radio eenheid kost €20.000,00. De bedoeling is om de krijgsmacht tot het jaar 2035 te kunnen voorzien van communicatiemiddelen.

Aannemelijk is dat deze, inmiddels 35 jaar oude, stroomverdeler momenteel weer in productie is. Deze stroomverdelers zijn voor ongeveer €20...30 te koop bij een legerdump. Waarschijnlijk zijn de nieuw geproduceerde stroomverdelers wel iets duurder. ;-)
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/SEM_80/90

Nederlandse te koop
De overspanningsbeveiliging is her en der wel te vinden op internet en bij een legerdump met radioapparatuur. Ik heb mijn drie (één oud model en twee nieuwe model) overspanningsvebeiligingen gekocht bij https://militaria4you.com in Zutphen.