Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

document coding

Nederlandse inleiding
Documenten van de Koninklijke Landmacht zijn voorzien van een codering. met deze codering is het mogelijk om documenten aan verschillende apparaten te koppelen. Deze codering wordt opgebouwd op basis van een systeem. Dit systeem staat hieronder uitgelegd.

Voor het samenstellen van deze pagina is dankbaar gebruik gemaakt van de informatie van deze website: http://www.rdzoeten.dds.nl/info/documentatie.htm.

Nederlandse documentcodering
Documenten van de Koninklijke Landmacht zijn opgebouwd uit vier delen, namelijk:
[A] code voor gebruikerstype;
[B] het type document;
[C] de codering van de groep;
[D] een uniek volgnummer.

Een voodbeeld van een RT-3600 zendontvanger documentnummer is: 1 TH11-170.

[A] De "1" geeft gebruikersniveau (echelon) aan, in dit geval is het voor de gebruiker bedoeld;
[B] De "TH" geeft het type document aan, in dit geval betreft het een technische handleiding.
[C] De "11" geeft de groepscodering aan, in dit geval materieel voor de verbindingsdienst.
[D] De "170" is het unieke volgnummer voor het document.

De betekenis van de codes staan hieronder nader toegelicht.

Nederlandse [A] type gebruiker
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf technische niveaus (echelons). De tabel met echelon nummer staat hieronder. De bijbehorende documentatie is gekoppeld aan het bijbehorende echelon. Begrijpelijk is dat een gebruiker beperkte werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zoals een zekering vervangen. In het veld kunnen ook reparaties worden uitgevoerd. Ook is begrijpelijk dat complexere reparaties, waarbij bijvoorbeeld meetapparatuur of een testopstelling voor nodig is, alleen in een werkplaats of bij de fabrikant kan worden uitgevoerd. De inhoud van het document is daarmee aangepast aan het bijbehorende echelon.


nummer/codegebruiker type
1gebruiker
2onderdeelsonderhoud
3reparatie en onderhoud in het veld
4herstelwerkplaats
5fabrikant

Nederlandse [B] documenttype
De tweede code van de documentcodering geeft het documenttype aan. Hieronder staat de verklaring van de afkorting van het documenttype.


codedocumenttype
VTHvoorlopige technische handleiding (dat ooit een TH wordt)
GLgeleide les ofwel een uitgebreide les instructie
VSvoorschrift
VRvoorlopige richtlijn
DLdetaillijst; lijst met bestelnummers van alle onderdelen
NCnaam- en code lijst
IKinstructiekaart; voor een beknopte bedieningsinstructie
OKonderhoudskaart; instructie voor het onderhoud
SKsmeerkaart; instructie voor het smeren
IWKinspectie werkkaart

Nederlandse [C] groepcodering
Om aan te geven voor welke groep de documentatie van toepassing is, staat hieronder een verklaring voor de codering. Radioapparatuur heeft hiermee codering "11".


nummer/codegroepsomschrijving
5geniematerieel; (bouwen)
9voertuigmaterieel
10intendancematerieel; 'facilitair'
11verbindingsmaterieel

Nederlandse [D] volgnummer
Het volgnummer van de codering is een uniek nummer zonder een diepere betekenis. Een verklaring van het volgnummer is hiermee ook niet van toepassing.

Nederlandse uitzondering (NSN code)
Defentie delen en materialen zijn uitgerust met een NSN code (Nato Stock Nummer). Elk deel of samenstel is voorzien van een NSN code zodat bestellen overzichtelijk wordt. Documenten kunnen op deze wijze ook aan een NSN code worden gekoppeld.

Codering 3 DL 2340-17-051-1884 is een mogelijke code.
De [3] staat voor het onderhoud te velde door het 3e echelon.
De [DL] staat voor detaillijst voor onderdelen.
De [2340-17-051-1884] code is de NSN code voor een MOTO GUZZI V50.

In dit betreffende document staan dus de onderdelen voor de MOTO GUZZI V50 motorfiets dat relevant is voor onderhoud in het veld.