Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

SEM antennetuner (AGAT)

Nederlandse inleiding
De SEM25 en SEM35 zendontvanger hebben de mogelijkheid om een antennetuner (antenne afstemmer) aan te kunnen sturen. De SEM25 kan via een kabel direct op de antennetuner (ofwel AGAT) worden aangesloten en bij de SEM35 via het basisframe. De antennetuner zit origineel in een antennevoet gemonteerd voor een vast post opstelling om een kwart golf verticale antenne af te kunnen stemmen. Deze tuner loopt mee per MHz. Van 26,00 tot 26,95 staat de tuner op 26,50MHz, ofwel in het midden van het één megahertz gebied. Van 27,00 tot 27,95 op 27,50MHZ enzovoort tot 69,00 tot 69,95 op 69,50MHz.

image

image

image

image

Nederlandse werking
De werking is eigenlijk opmerkelijk eenvoudig. Deze werking is op te splitsen in twee delen. De antenne afstemming en de bediening van de afstemming.

antenne afstemming / elektrische werking
Om een (te lange of korte) antenne optimaal te laten presteren (resoneren) moet de antenne kunstmatig worden verlengd of verkort. Met een spoel in de transmissielijn (antennekabel) kan een antenne kunstmatig worden verlengd en met een (lucht)condensator kan de antenne kunstmatig worden verkort. Door een combinatie te maken met spoelen en condensatoren kan een antenne zo optimaal resonant worden gemaakt. Deze antene afstemming heeft een variabele luchtcondensator en twee variabele spoelen (beweegbare kern) waarmee de afstemming wordt bereikt. Per stap, wordt de condensator en spoel in de gewenste positie gebracht. De draaischijf in de afstemming heeft voor elke stap twee schroefjes. De "L" voor de spoel en de "C" voor de condensator. De afstemming wordt bereikt door de twee schroefjes zo diep te draaien dat de antenne resonant is. Er is dus geen terugkoppeling over de prestatie van de antenne. Het resultaat is dat als de antenne wordt ingekort of verlengd, de afstemming bij moet worden gesteld voor optimale prestatie!

bediening / mechanische werking
De meeste elektronica van de afstemming gaat in de bediening zitten. De elektronica is indrukwekkend om te zien, maar de werking is verbluffend eenvoudig. Zodra de radio op een frequentie wordt ingesteld, moet de voorkeuzeschijf op de juiste positie worden gezet. Bijvoorbeeld op 50,50MHz. Zodra de radio op de juiste frequentie staat, worden de condensator en spoelkern teruggetrokken van de schijf af. Daarna gaat de voorkeuzeschijf naar de gewenste positie draaien. Als de gewenste positie (corresponderend aan de frequentie) bereikt is, wordt de condensator en spoelkern teruggezet tegen de afstemschroeven aan. De diepte van de schroeven correspondeert nu met de juiste capaciteit (condensator) en inductie (spoel).

image


Nederlandse afregelen antennetuner
Als de afstemming moet worden bijgesteld voor bijvoorbeeld 50,00 tot 50,95MHz, stel dan de radio (en antennetuner) in op 50,50MHz. Meet de "staande golfverhouding" (SWR; Standing Wave Ratio) bij de radio en zet een (kleine) draaggolf op de antenne. Draai aan de twee afstemschroeven totdat de staande golfverhouding zo laag mogelijk is. In het meest ideale geval is dat 1:1 zodat alle energie wordt uitgestraald door de antenne en niets terug wordt gereflecteerd naar de radio. Nu is het verstandig om dit met "groot" vermogen te doen om de fijnafstemming goed te krijgen.

Nederlandse schema
Hieronder staat het schema van de AGAt antennetuner. De groene tekst is toegevoegd om de werking beter inzichtelijk te maken. Door op onderstaande afbeelding te klikken, wordt het schema op volledige grootte zichtbaar.

image

Nederlandse testen!
Na het 'uitvogelen' van het schema is de oorspronkelijke werking herleidt. De toelichting op het schema zal later volgen. Het test schema is hieronder wel neergezet. Door de 2K5 potmeter op een gewenste stand te zetten en vervolgens de startknop in te drukken, zal de tuner naar de gewenste positie gaan. Wanneer de tuner niet activeert is de gewenste stand reeds bereikt. Wanneer de tuner 'blijft tunen' en tegen de bandgrens aankomt, is de geselecteerde weerstand buiten het bereik van de tuner en moet de weerstand iets worden aangepast totdat de weerstand in het bereik ligt. In de meest ideale situatie is de 2k5 potmeter over het hele bereik in te stellen. De twee 200 Ohm trimmers moeten dan afgeregeld worden zodat de limieten overeenkomen met de limieten van de tuner. Zolang de tuner geactiveerd is, zal de (24 VDC) lamp branden. Dit is een indicatie signaal naar de SEM25 (of SEM35) dat de tuner nog aan het tunen is en er niet gezonden mag worden.

image

Nederlandse Test experimenten
De eerste testen met het aansturen van een SEM AGAT antenne tuner zijn op video vastgelegd. Deze video is hieronder te zien.