Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

SSID

Nederlandse officiële informatie
De officiële informatie over SSID's is hier te vinden: http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt. Hieronder staat de informatie nader toegelicht. Historische en vervallen informatie is hieronder weggelaten ten behoeve van de praktische toepasbaarheid en leesbaarheid.

Nederlandse inleiding
SSID staat voor Service Set Identifier wat als identificatie kan worden toegepast om stations van elkaar te scheiden. Een SSID is in het geval van APRS een nummer dat achter de roepletters van een station wordt geplaatst zoals PA0XYZ-7. Het is mogelijk dat één amateur meerdere APRS apparaten heeft en zo kan met één roepnaam meerdere stations worden toegepast zoals PA0XYZ-7 en PA0XYZ-9. Aan de SSID is ook (informeel) snel af te leiden welk type station het is. Doorgaans is een SSID een volgnummer van 0 tot en met 15.

Nederlandse unieke SSID's
Het is noodzakelijk dat elke SSID per roepnaam uniek is. Als er twee stations dezelfde aanduiding hebben, lijkt het alsof het één station is dat steeds heen en weer springt.

Nederlandse SSID groepen (0...15)
De SSID's zijn ook opgedeeld in groepen zodat aan het SSID af te leiden is welk type station het is. Het APRS protocol is zo ingericht dat een identificatie maximaal negen karakters lang kan zijn. Aangezien een roepnaam maximaal zes tekens lang is (zoals PA0XYZ) en er een koppelstreepje tussen de roepmaan en het SSID geplaatst is, zijn er na deze zeven tekens nog twee posities over voor een SSID. In de basis zijn de nummers 0 tot en met 15 als SSID in gebruik, maar theoretisch gezien zijn overige letters van AA tot en met ZZ ook mogelijk. Het AX.25 protoxol heeft echter maar vier bits zodat er maar 16 mogelijkheden in passen. Dus voor hardware SSID's is 0...16 van toepassing. Voor OBJECT en INTERNET stations kan er van 00 tot ZZ gekozen.

De meeste applicaties laten SSID "-0" weg zodat alleen de roepletters zichtbaar zijn.Dus "PA0XYZ-0" wordt dan weergegeven als "PA0XYZ".


APRS SSID groepen
SSID
toepassingopmerking
-0
Primaire SSIDDoorgaans vast opgesteld station en met berichten mogelijkheid.
-1
Generiek SSIDBij meer stations van hetzelfde type toegepast.
-2
-3
-4
-5
Voor ander type netwerk/technologieD-Star
iPhone
Android
-6
Speciale activiteitSatteliet activiteit
kamperen
6-meter activiteit
-7
PortabelPortofoon of ander portabel station. Bijvoorbeeld Kenwood TH-D7/TH-72.
-8
Secundair mobiel(zeil)boot
camper
tweede auto
-9
primair mobielDoogaans met mogelijkheid om berichten te ontvangen/verzenden.
-10
internet gekoppeld stationIgate
Echolink
Winlink
AVRS
APRN
-11
luchtmobielluchtbalon
vliegtuig
ruimteschip
-12
APRStt
DTMF
RFID
trackers
Een tracker kan doorgaans geen data ontvangen/decoderen
-13
weerstations
-14
full-time bestuurderZoals vrachtwagenchauffeurs.
-15
generiek 2e stationWanneer er bijvoorbeeld al een -9 is, kan een 2e -10 worden goegevoegd.

SSID grousp (AA...ZZ)
OBJECTS or INTERNET: In addition, Objects or internet generated stations can have any SSID, not just the original 16, since Objects are not constrained by the AX.25 header and can have a 9 byte name. Here are some common OBJECT/Internet SSID's:
SSID Description
63 = PSK63 HF stations
tt = APRS TouchTone users (DTMF)
ID = RFID
A...Z = Dstar

Nederlandse richtlijn
Bovenstaande groepen van SSID's zijn geadviseerd te volgen zodat er uniformiteit en voorspelbaarheid is. Het is echter geen wet waardoor er van af kan worden geweken. Afwijken van het model is niet geadviseerd, maar wel toegestaan. Als er een vossenjacht is met zes auto's is het bijvoorbeeld arbitrair als SSID's 1 to en met 6 worden toegepast.