Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

APRS station types

Nederlandse inleiding
De samenstelling van een APRS station kan verschillen. In beginsel is er altijd een zendontvanger, TNC en een logica eenheid zoals een computer. Afhankelijk van de toepassing is er bijvoorbeeld een GPS ontvanger gekoppeld, weerstation gekoppeld of bijvoorbeeld een gekoppelde internetverbinding. Er zijn meerdere variaties mogelijk.

Een APRS station kan in verschillende vormen voorkomen, afhankelijk van de gewenste toepassing. Een tracker geeft alleen de locatie door en kan geen informatie ontvangen, een weerstation kan alleen weer informatie uitzenden en een digipeater kan bijvoorbeeld zenden én ontvangen, maar geen informatie op een display weergeven. Alle stations werken samen met het APRS systeem, maar de vorm kan sterk verschillen. Ook kunnen meerdere vormen worden gecombineerd. Om de mogelijkheden duidelijk te maken staat hieronder het basis ontwerp van een APRS station.

image

In de basis is een APRS station een samenstelling van een zendontvanger met antenne, een modem en gekoppelde intelligentie. In de praktijk kunnen de grenzen minder strak zijn omdat er portofoons zijn met ingebouwde modem bestaan en de AX.25 data verwerking ín de modem hardware kan zitten maar ook in de software van de gekoppelde computer. Door links op een station type te klikken is de betreffende samenstelling nader toegelicht.

Nederlandse basispost / thuisstation
kenmerken
Een thuisstation kenmerkt zich vaak als een station met een vast opgestelde antenne, een "eenvoudige" zendontvanger dat specifiek voor APRS gebruikt wordt, een TNC en een pc.

regels
Tenzij er een specifieke vergunning is, is het niet toegestaan om:
- Ontvangen informatie opnieuw uit te zenden;
- Te zenden zonder dat het station bemand is.

Met deze kenmerken wordt een thuisstation doorgaans alleen ingeschakeld als het station bemand is. APRS inforamtie kan worden ontvangen, er kunnen berichten worden ontvangen en verstuurd en bijvoorbeeld weer- en telemtetrie informatie kan worden verzonden en/of ontvangen.

Nederlandse portabel
imageEen portabel APRS station is vaak een portofoon. Kenwood is begonnen met de TH-D7 portofoon met ingebouwde TNC modem. Door het aansluiten van een externe GPS ontvanger kan de portofoon werken als tracker. Ook kunnen er berichten worden uitgezonden en ontvangen. (De portofoon kan ook APRS modem werken aan een computer, maar dat is voor portabel gebruik niet aan de orde.) De opvolger van de TH-D7 is de TH-D72 en later de TH-D74. Deze nieuwere modellen hebben een ingebouwde GPS ontvanger en uitgebreidere functionaliteit. Met zo'n portofoon in je jaszak heb je een vrij compleet APRS station bij je. Locatiegegevens en berichten kunnen worden verzonden en ontvangen. Dit type portabel station is een goede start voor APRS omdat het compact en compleet is.

Nederlandse mobiel
volgt...

Nederlandse telemetrie
imageEen telemetrie station is vaak niet een type station maar een eigenschap van een station. Door middel van telemetrie kunnen analoge en digitale meetwaarden worden uitgezonden en/of ontvangen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de voedingsspanning, temperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke door te sturen. Meestal is telemetrie gekoppeld aan een digipeater of een weerstation. Zo kunnen statistieken van een station worden uitgezonden.
Op nevenstaande afbeelding zijn telemetrie gegevens van twee verschillende stations zichtbaar. Van één station zijn de metingen van een stralingsdosismeter zichtbaar en van een ander station is het aantal ontvangen APRS berichten zichtbaar. Doordat er meerdere metingen verstuurd zijn, is het mogelijk om de meetgegevens in een grafiek weer te geven.

Nederlandse digipeater
volgt...

Nederlandse ontvanger
volgt...

Nederlandse tracker
imageEen tracker is een APRS station dat primair bedoeld is om locatiegegevens uit te zenden. gebruikelijk is dat een tracker in een auto wordt ingebouwd zodat de auto te volgen is. Er is een GPS ontvanger gekoppeld via een tracker modem (zoals een TinyTrak) aan een zendontvanger zodat de locatie via het APRS formaat kan worden uitgezonden. In beginsel kan een tracker geen APRS informatie ontvangen. Echter moet er wel een ontvanger aanwezig zijn on vast te kunnen stellen of de frequentie vrij is. De tracker mag pas gaan zenden als er niets ontvangen wordt. Anders bestaat de kans dat er "door een andere uitzending heen wordt gepraat". Een APRS tracker is het type station dat vrij voordelig is en waarmee de meeste gebruikers beginnen. Een GPS ontvanger kost maar een paar Euro en een eenvoudige portofoon kost hooguit € 25,00. Met een tracker modem kan je voor een paar "tientjes" al met APRS "in de lucht zijn".

Op nevenstaande afbeelding is een luxere tracker afgebeeld. Er is een Kenwood TH-D7E portofoon met ingebouwde TNC modem in een koffer gemonteerd. Rechts is een accu geplaatst zodat er extra lang gewerkt kan worden zonder een aparte voeding. Op het doosje in het midden is een GPS ontvanger geplaatst en een "knooppunt" van alle bedrading. Omdat er een luxere zendontvanger is gebuikt, kan dit station ook berichten verzenden en APRS informatie ontvangen.

Nederlandse igate
Een Igate is een station dat ontvangen APRS informatie doorstuurt naar het internet. De koppeling van het APRS radio net naar het internet maakt dat het APRS-IS heet waarbij "IS" staat voor Internet Services.
In de praktijk zijn dit vaak vast opgestelde stations die niet zenden via een zendontvanger. Dit betekent dat er geen vergunning/registratie nodig is. Het opzetten van een Igate is vrij eenvoudig en een leuke manier om met APRS te werken. Naar mate er meer Igates zijn, wordt de dekking ook beter!

Het kan zijn dat een Igate gecombineerd is met een andere functie zoals een digipeater of telemetrie.

imageEen Igate is op een APRS kaart goed te herkennen aan het zwarte ruit met een "I" er op.

Nederlandse weerstation
inleiding
Een weerstation is een, vaak vast opgeteld, APRS station dat het doel heeft om weerinformatie uit te zenden. Denk hierbij aan:
windmeter (richting en snelheid);
thermometer;
regenmeter;
luchtdruk/barometer;
luchtvochtigheid;
UV meter.

technische samenstelling
In de praktijk bestaat een APRS weerstation (vaak) uit een commercieel verkrijgbaar weerstation waarop een data uitgang aanwezig is. De data wordt via een logica eenheid (Arduino controller of bijvoorbeeld een computer) omgezet in een teken reeks dat door een modem omgezet kan worden in audio tonen dat de gekoppelde zendontvanger uit kan zenden. Het APRS protocol voorziet in het sturen van weerinformatie, dus de informatie moet in een bepaalde structuur worden verzonden om goed te kunnen worden ontvangen.

(on)bemand station
Omdat het prettig is dat weer informatie altijd beschikbaar is, is het prettig om een APRS weerstation altijd aan te hebben staan. Er mag alleen worden uitgezonden als het station bemand is óf als er een vergunning is voor onbemand gebruik. Aangezien een thuis station doorgaans niet permanent bemand is, is het koppelen van een APRS weerstation aan een repeater met vergunning het meest prettig.