Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

APRS introduction

Nederlandse APRS introductie
imageAPRS staat voor Automatic Packet Reporting System. APRS is een protocol waarmee "data pakketjes" gestructureerd kunnen worden verstuurd op basis van het AX.25 protocol door experimenteel radio-onderzoekers ofwel zendamateurs.
Praktisch gezien komt het er op neer dat data (een regel tekst) via audio tonen draadloos worden verzonden en ontvangen. Zo kan draadloos data worden verstuurd. APRS stations vormen samen een netwerk dat onafhankelijk is van bestaande infrastructuur zoals het internet of mobiele telefonie. Wel is het mogelijk om het APRS netwerk met het internet te koppelen. In beginsel is APRS gebaseerd op radiotechniek, maar door de internet koppeling is er APRS-IS ontstaan waarbij "IS" staat voor Internet Services.
Begin 2019 waren er 2.250 APRS stations actief in Nederland. Wereldwijd waren er meer dan 30.000 stations waarvan 8.000 via zendontvangers (APRS) en 22.000 aan het internet gekoppelde (APRS-IS) stations. Dagelijks zijn er ongeveer 1.000 bewegende (mobiele/portabele) stations en 2.250 weerstations. Hieruit kan worden opgemaakt dat APRS nog zeer actief gebruikt wordt en met de komst van nieuwe technologiën zoals Arduino en Raspberry Pi wordt nog meer gebruik verwacht. APRS is wel in de jaren veranderd, maar beslist beter geworden!

Nederlandse naamgeving
Vaak wordt er gedacht dat APRS uitsluitend bedoeld is voor doorgeven van positie data. Dit is echter onjuist. Wel wordt er heel veel gebruik gemaakt van locatie gegevens van bewegende stations, maar APRS biedt veel meer
mogelijkheden. Ook de naam Automatic Position Reporting System is onjuist. APRS betekent Automatic Packet Reporting System.

Nederlandse de uitvinder van APRS
imageAPRS is bedacht en ontwikkeld door Bob (Robert) Bruninga; WB4APR. In 1976 heeft de heer Bruninga met de digitale modus RTTY een automatisch berichten systeem gebouwd. Dit is verder ontwikkeld tot een BBS (Bulletin Board System). (Anno 2018 is een BBS het best te beschrijven als "de DOS voorloper van het internet".) In 1983 heeft Terry Fox; WB4JFI het AX.25 protocol gepubliceerd in het Amerikaanse blad AMRAD. Het idee van een BBS is gecombineerd het AX.25 protocol dat de basis vormde voor het huidige APRS protocol. Omdat de heer Bruninga Senior Research Engineer bij het Amerikaanse leger is, zijn hier ook de eerste positierapporten via de HF banden mee verzonden. Hiermee kon door middel van tekst bestanden kaarten worden "getekend" om informatie op te "plotten". In 1984 is (op een Commodore VIC-20) een geavanceerdere versie geschreven om de positie en status an paarden in een 100 mijls uithoudingsrace draadloos te kunnen volgen. Aanvankelijk had het systeem nog geen naam en is het Connectionless Emergency Traffic System (CETS) genoemd. Naar oefeningen door het Federal Emergency Management Agency is het systeem omgezet naar een IBM pc. Later is het CETS systeem omgezet naar het civiele Automatic Packt Reporting System (APRS) in de jaren '90. In 1992 is het idee van APRS in een publicatie gepresenteerd waarna de ontwikkelingen hard zijn gegaan. In 1998 heeft Kenwood de TH-D7E portofoon gepresenteerd waarin een APRS modem (met bijbehorend protocol) is ingebouwd waarna de TH-D700 mobiele radio met APRS functionaliteit is gepresenteerd. Doordat positie informatie met name interessant is en GPS ontvangers betaalbaar werden, heeft APRS een grote groei van gebruikesr doorgemaakt. Destijds wren GPS ontvangers nog groot en kon een GPS ontvanger nog niet geïntegreerd worden in een portofoon/zendontvanger. Vandaar dat een externe GPS ontvanger gekoppeld moest worden aan de eerste Kenwood apparatuur. Aangezien de meeste APRS gebruikers geburik maken van GPS trackint wordt APRS soms (onterecht) ook als Automatic Position Reporting System wordt aangeduid, echter bied het systeem veel meer dan alleen doorgeven van positie informatie. Ondertussen heeft Yaesu ook apparatuur met APRS functionaliteit en is na de TH-D72E alweer een nieuwere versie gepresenteerd door Kenwood. APRS is een bewezen protocol dat veel mogelijkheden bied. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer kansen benut kunnen worden met APRS...

Noot: Robert (Bob) Bruninga heeft APRS bedacht en "APRS" vast laten leggen als handelsmerk.

Nederlandse toepassing en nut
APRS is primair voor hobby gebruik ontworpen. APRS is een specifieke toepassing van, via radio, verzenden en ontvangen van data in een specifieke opmaak. In de praktijk betekent dit dat per uitzending de volgende data soorten gebruikelijk zijn:
Locatie informatie;
Weer informatie;
Berichten;
Bulletins;
Telemetrie informatie.

APRS wordt momenteel wereldwijd gebruikt door experimenteel radio-onderzoekers uit passie voor de hobby en techniek. Echter heeft APRS ook (in potentie) een groot maatschappelijk nut. APRS stations werken zelfstandig zonder externe infrastructuur. APRS stations die bij elkaar worden geplaatst vormen een netwerk. Bij een noodsituatie waarbij alle communicatie uitgevallen is, kan ad hoc een eenvoudig data netwerk worden gemaakt. Locaties van belangrijke punten kunnen via het radio net worden gedeeld, belangrijke één op één berichten kunnen worden verzonden en ontvangen evenals bulletins ofwel berichten naar iedereen. In een crisis situatie kan dit van groot belang zijn.