Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Morse code

Nederlandse Inleiding
CW staat voor "continious wave". Oftwel een continue golf. Het komt er op neer dat er informatie kan worden overgebracht door een golf wel of niet te sturen. Het wordt eigenlijk altijd gebruikt om morse code over te kunnen sturen. Morse is een codering waarbij er gebruik wordt gemaakt van punten, strepen en rust daartussen. Het kan met de hand worden gegenereerd door middel van een seinsleutel of door middel van een computer.

Nederlandse Alfabet

letters
A = · —
B = — · · ·
C = — · — ·
D = — · ·
E = ·
F = · · — ·
G = — — ·
H = · · · ·
I = · ·
J = · — — —
K = — · —
L = · — · ·
M = — —
N = — ·
O = — — —
P = · — — ·
Q = — — · —
R = · — ·
S = · · ·
T = —
U = · · —
V = · · · —
W = · — —
X = — · · —
Y = — · — —
Z = — — · ·

cijfers
0 = — — — — —
1 = · — — — —
2 = · · — — —
3 = · · · — —
4 = · · · · —
5 = · · · · ·
6 = — · · · ·
7 = — — · · ·
8 = — — — · ·
9 = — — — — ·

leestekens
. punt = · — · — · —
, komma = — — · · — —
? vraagteken = · · — — · ·
! uitroepteken = — · — · — —
- koppelteken = — · · · · —
/ breukstreep = — · · — ·
: dubbelepunt = — — — · · ·
" aanhalingstekens = · — · · — ·
' apostrof = · — — — — ·
- minteken = — · · · · —
) sluithaakje = — · — — · —
; puntkomma = — · — · —
( haakje openen = — · — — ·
= gelijkteken = — · · · —
@ apenstaartje = · — — · — ·

speciale tekens
à/å = · — — · —
ä/æ = · — · —
ç = — · — · ·
ch = — — — —
é = · · — · ·
è = · — · · —
ñ = — — · — —
ö/ø = — — — ·
ü = · · — —

bijderondere codes
KA ook ;, beginteken = — · — · —
KN ook (, uitnodiging voor één tegenstation = — · — — ·
BT ook =, scheiding tussen delen van een uitzending = — · · · —
AR, sluitteken, einde van een (deel)boodschap = · — · — ·
SK, eindteken,(Silent Key) einde van het contact = · · · — · —
AS, wachtteken = · — · · ·
VE, begrepen = · · · — ·
vergissing (minimaal 7 punten, vaak tussen 7 en 10) = · · · · · · · ·

Nederlandse Morse en radio
Telegrafie, "schrijven op afstand" (door middel van morse code), bestond al voordat de radio was uitgevonden. Om informatie over te kunnen brengen werd er gebruik gemaakt van draadverbindingen om morse code van de ene locatie naar de andere locatie over te kunnen sturen. Zo kunnen (konden) berichten worden "doorgeseind" van de zender naar de ontvanger wat veel gebeurde als telegram. Zo was het mogelijk om een bericht sneller te kunnen versturen dan een man te paard bijvoorbeeld. Marconi was de eerste die morse berichten kon versturen door middel van radiosignalen. Een morse bericht via radiosignalen wordt ook wel een radiogram genoemd. Vandaar dat telegrafisten ook wel Marconisten worden genoemd. Pas later was het mogelijk om spraak te kunnen uitzenden via radiosignalen.

Nederlandse Voordelen van morsecode
Het voordeel is dat morse code bijzonder eenvoudig is. Het is zelfs mogelijk om met een zaklantaarn of door knipogen informatie te kunnen versturen. Een ander voordeel van morse code is dat het internationaal gestandaardiseerd is en daarmee wereldwijd kan worden begrepen. Militairen en piloten kunnen bijvoorbeeld ook morse voor het geval dat alle gebruikelijke systemen falen en met de meest eenvoudige middelen toch informatie te versturen is. Het voordeel van morse via een radioverbinding is dat het zeer weinig bandbreedte heeft. Dat wil zeggen dat er een heel klein beetje frequentieruimte nodig is om informatie te kunnen versturen. Het is zelfs maar een fractie van de frequentieruimte die nodig is om spraak te kunnen uitzenden. Een ander voordeel is dat het niet alleen te horen, maar ook te zien is. Het is niet gebruikelijk, maar het is zelfs mogelijk om het te voelen als hier een apparaatje voor wordt gemaakt.

Nederlandse Nadelen van morsecode
Het nadeel is dat de zender en ontvanger morse code moet kunnen om de informatie te kunnen versturen of ontvangen. Een ander nadeel is dat er alleen informatie en geen emotie wordt overgebracht. Dus een lach die je hoort bij spraak, is net waar te nemen met morse code.

Nederlandse Ouderwets?
Ja, morse code is feitelijk ouderwets. Vroeger kon men niet anders van morse code gebruiken om snel informatie te kunnen verzenden over grote afstanden. Nu zijn er véél meer mogelijkheden om informatie te versturen en de bandbreedte is veel groter. Tegenwoordig is het mogelijk om een videoverbinding te hebben via een mobiele telefoon. En morse is dan eigenlijk erg primitief. Experimenteel radio-onderzoekers gebruiken het ook nog als sport en om het beschikbare zendvermogen te concentreren op dat kleine stukje bandbreedte. Met andere woorden wordt het beschikbare vermogen over de bandbreedte verdeeld. Om een video-, spraak en CW verbinding over dezelfde afstand te kunnen onderhouden, is er respectievelijk héél véél, veel en weinig energie nodig. En om in periode van nood met minimale middelen informatie te kunnen versturen, wordt het voor de overheid zoals door militairen ook nog gebruikt.

Nederlandse Snelheid
De snelheid van morse code wordt uitgedrukt in woorden per minuut (wpm). Dit is gemeten voor de woorden "PARIS" of "CODEX". Bij 12 woorden per minuut wordt "paris" twaalf keer geseind per minuut. Normaalgesproken wordt een snelheid gebruikt van 12wpm. Het kan zelfs tot 60wpm. De ervaring van de zendende en ontvangende telegrafist en de kwaliteit van de verbinding is in grote mate van belang voor de snelheid. Er is ooit een keer een proef gedaan om te kijken of het sneller is om een sms te sturen of hetzelfde bericht over te seinen en daaruit bleek dat het telefrafiebericht sneller is. Tegenwoordig is het ook mogelijk om met een computer hogesnelheidsverbindingen te maken door middel van telegrafie. Dit is nuttig als er maar korte tijd is om informatie over te zenden. Denk hierbij aan een verbinding die via de maan gemaakt wordt (moonbounce).

Nederlandse Seinsleutels
Vroeger was er maar één soort seinsleutel. Wanneer de knop omlaag wordt gedrukt, wordt de draaggolf of de toon gegenereerd. De punten, strepen en tussenruimte moet worden bepaald door de telegrafist. Wanneer de telegrafist slordig is, is het moeilijk om het bericht te "nemen". Later is er een ander soort seinsleutel ontworpen. Een "paddle" seinsleutel. Dat is een seinsleutel met twee vertikale "knoppen". De linker is voor de punt en de rechter is voor de streep. Door op de knoppen te drukken of tegelijkertijd te knijpen, kan een "keyer" de morse code genereren. Het voordeel is dat de keyer de lengte van de punt, streep en tussenruimte bepaalt en daarmee niet varieert. Hierdoor zijn deze berichten constant van kwaliteit en goed te "nemen".