Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Celwave P522 UHF duplex filter

Nederlandse images
image

image

image

Nederlandse S21 meting met spectrum analyser
De Celwave P522F duplex filter is onder andere in de Triple-P TXU-1256 repeater toegepast. Deze is oorspronkelijk afgeregeld voor gebruik van 415,110…426,510MHz. De shift is bedoeld als 10MHz. Inzet op 7,6MHz shift is goed mogelijk, een shift van 1,6MHz is niet werkbaar met deze filter. (Indien gewenst kan de duplex filter uiteraard vervangen worden door een alternatief exemplaar.) De doorlaat demping is bij oorspronkelijke frequentie 0,21…0,77dB. De sper demping is meer dan 52dB. Met een spectrum- of netwerk analyser is de filter goed af te regelen naar de 430…440MHz amateurband. De doorlaat demping wordt ongeveer 0,97…1,67dB. Aannemelijk is dat door middel van mechanische wijziging een lagere (betere) doorlaatdemping wordt verkregen. De resultaten die ik verkregen heb met de oorspronkelijke filter staan hieronder, zowel de meting van de originele afregelen en na het afregelen voor de amateurband.

image

image

Nederlandse mechanische aanpassingen
De Celwave P522 dduplex filter is ontworpen voor een "shift" van 10 MHz bij 415...426 MHz. Dit filter is af te regelen op de 70 cm band voor een 7,6 Mhz shift, maar de prestaties worden wel minder. Vooral de doorlaatdemping wordt hoger dan gewenst. Ik ben er in gedoken of het mogelijk is om het filter mechanisch aan te passen zodat deze beter presteert op de 70 cm amateurband.
Het filter bestaat uit zes caviteiten, drie per "kant". In elke caviteit is een "stub" te vinden dat resonant is bij een zekere frequentie. De binnenmaat van de caviteit en de diameter van de stub zijn rekenkundig aan elkaar gekoppeld en zijn voornamelijk afhankelijk van het toegepaste vermogen. Aangezien dit neit frequentie afhankelijk is en het vermogen niet wijzigt, zijn deze maten gelijk gebleven. De lengte van de stub, de lengte van de caviteit en het koppelpunt van de coax op de stub is echter wel frequentieafhankelijk. De centerfrequentie van de originele filter is bepaald en de centerfrequentie van de 70 cm repeaterfrequenties voor 7,6 MHz shift. Deze frequenties zijn teruggerekend naar een verhouding en daarmee is de bepalen dat alle frequentieafhankelijke delen ingekort moeten worden naar 96,74 % van de originele lengte. De stubs zijn bijvoorbeeld 139,5 mm lang en moeten ingekort worden naar 134,9523 mm. Zoals je begrijpt volstaat 135 mm ook. ;-) Het filter is gedemonteerd en door behulpzame collega Rob is de behuizing op de freesbank heel mooi ingekort.

image

De stubs zijn op de conventionele draaibank ingekort. Omdat de stubs van (verzilverd) koper zijn is er veel olie gebruikt om versmeren tegen te gaan. De delen zijn brij gemaakt van bramen en de zes stubs zijn chemisch verzilverd om een hoge Q te krijgen.

image

Op de originele stubs zat zelfs nog verf. De verf is verwijderd en de delen zijn spiegelglad gepoetst voor het beste resultaat. Na reinigen en poetsen is het filter weer geassembleerd.

image


Na mechanisch wijzigen van het filter is het spannend om te zien of het filter inderdaad beter presteert! De dag na de modficatie is het filter beproefd. Met de spectrum analyser is het filter "doorgefloten".

image

Omdat de VSWR brug niet bij de hand was, heb ik helaas nog geen reflectie meting uit kunnen voeren... Vandaar dat alleen de doorlaat meting nog is uitgevoerd. Hieronder staan de meetresultaten. De rode lijn is het afgeregelde filter in mechanisch originele staat. De blauwe lijn is na afregelen van het gemodificeerde filter. Opgemerkt moet worden dat de originele meting is uitgevoerd toen ik de analyser nog niet zo lang had en nog niet zo handig was met meten waardoor de sperdemping in de ruis weggevallen is. De sper demping moet dus met een korrel zou worden genomen bij de oorspronkelijke (rode) meting. De blauwe meting is beter omdat de meting niet in de ruis weggevallen is. Er is vooral een winst te zien in de doorlaatdemping. De verbetering is ongeveer 0,7 dB! Dat is een verbetering van ongeveer 17 % en dat loont de moeite! Aannemelijk is dat de sper demping ook beter geworden is, maar daar heb ik onvoldoende betrouwbare meetresultaten voor om dit met zekerheid te kunnen bepalen. Maar een sper demping van 75...82 dB is respectabel voor een eenvoudig filter als dit. Hiermee is waarschijnlijk het maximale er uit gehaald.

image