Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

parallelle poort controller

Nederlandse inleiding
In de eerste plaats was het plan om een APRS station te bouwen. Daarvoor wilde ik een zendontvanger aan een computer schakelen. Om de computer op afstand over te kunnen nemen is de gratis applicatie Teamviewer gebruikt. Met de juiste inlogcodes kan de computer via het internet worden bestuurd. Mocht er een storing zijn, kan op afstand de storing worden verholpen. Door de bijkomstigheid van een computer ontstaat ook de mogelijkheid om op afstand apparatuur te schakelen. Met een Arduino module is heel veel mogelijk, maar dat is voor later. Ik wilde een snelle, eenvoudige, laag technologisch en goedkope oplossing. De gebruikte laptop heeft een ongebruikte parallelle poort, dus deze is daar beschikbaar voor. Hieronder staat beschreven hoe via de parallelle poort acht relais geschakeld kunnen worden.

Nederlandse toepassing
De toepassing die ik zoek is om enkele apparaten op afstand te kunnen bedienen. Zoals het in en uitschakelen van de zendontvanger, schakelen tussen hoog en laag vermogen, schakelen tussen twee antennes, schakelen tussen zenden en ontvangen en wat nog meer te bedenken is.

Nederlandse theorie
De parallelle poort heeft meerdere data aansluitingen die oorspronkelijk voor printers en verwante apparatuur bedoeld zijn. Anno 2014 is de parallelle poort zelden nog in gebruik door de komst van USB mogelijkheden. Er zijn meerdere data draden die voor het schakelen van relais beschikbaar zijn. In de basis zijn er acht data draden, maar het is mogelijk om meer "lijnen" in te zetten voor schakelen. Daar ik niet meer dan acht relais' aan hoef te sturen dan acht, beperk ik mij tot deze acht lijnen.
Op het internet zijn veel gratis applicaties te vinden waarmee een data lijn van de parallelle poort permanent in en uitgeschakeld kunnen worden. Dat wil zeggen, schakelen tussen 0V en 5VDC bij zeer beperkte stroom. Er is veel geschreven over de beschikbare applicaties dus mijn bijdrage voegt hier niet veel aan toe. Daarbij is de keuze voor bediening persoonlijk en kan de lezer het best zelf een keuze maken. Mijn keuze is in ieder geval gevallen op "Parallel Port Controll with C Sharp". Zonder te installeren is het direct te gebruiken met zelfs meerdere poort adressen.

image


De gebruikte data lijnen zijn D0 tot en met D7. D0 is pen 2 en D7 is pen 9 op de 25-polige connector. Pen 18 tot en met 25 zijn massa verbindingen. Zo zijn eenvoudig acht setjes van twee draden te maken. Pen 2 en 18, 3 en 19 enzovoort. Het spreekt voor zich dat de lijnen D0 tot en met D7 de +5VDC voeding is.

image

Nederlandse tester
Alvorens een printplaat te ontwikkelen met de bijbehorende kosten, is besloten om een eenvoudige tester te maken. Nou ja, tester, één led met één weerstand op een connector. De weerstand beperkt de stroom en vangt het spanningsverschil op tussen de led en de 5VDC voedingsspanning. De waarde van de weerstand hangt af van de eigenschappen van de led. Geadviseerd wordt om een led met minimale stroom te kiezen.
De tester is gebouwd en deze werkt naar behoren. Het is inderdaad mogelijk om met de software de led aan en uit te schakelen.

image

Nederlandse praktijk
Omdat de parallelle poort een minimale stroom kan leveren (<10mA) kan een relais niet direct aangestuurd worden. Met tussenkomst van een BC547 transistor kan de stroom worden versterkt dat een 12VDC relais schakelt op een 12VDC voedingsspanning. De transistor kan maximaal 100mA schakelen, dus houdt hiermee rekening mee bij de keuze van het relais. Een weerstand beperkt de stroom van de parallelle poort om deze te beschermen. De diode is er voor om de piekspanning op te vangen dat ontstaat bij het afschakelen van de relaisspoel dat de transistor kan beschadigen. De relais' kunnen nu apparatuur naar wens schakelen. Doordat er relais' toe worden gepast, is er een galvanische scheiding, maar echt elegant is het niet. Netter is om een optocoupler toe te passen zodat er een optische scheiding ontstaat. Dan is de stuurspanning van het relais ook gescheiden van de computer. Ik denk dat onderstaande schema's voor zich spreken. Duidelijk mag zijn dat onderstaande schakeling voor elk van de data lijnen uitgevoerd kunnen worden, dus acht keer. Er is geen terugkoppeling van de stand van de relais', dus het is verstandig om "non latching" relais' toe te passen. Let er op dat bij het opstarten van de computer de uitgangen van de parallelle poort in "willekeurige" stand kunnen staan. Dus na opstarten van de computer dienen de poorten een "set" of "reset" nodig hebben.
Te overwegen is om leds toe te voegen om de stand van de relais visueel te kunnen bepalen.

image