Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Personal Mobile Radio (PMR)

Nederlandse inleding
PMR446 is een standaard voor draadloze communicatie. Het gaat hierbij om kleine, vergunningvrije zendertjes voor persoonlijk gebruik. De afkorting PMR staat voor Personal Mobile Radio en de toevoeging komt van de frequentie waarop de zenders werken: 446 MHz. Het vermogen van de zenders bedraagt maximaal 0,5 Watt; het bereik in het open veld is circa 10 kilometer. In dichtbebouwde gebieden loopt deze afstand sterk terug. De CEPT heeft in 1997 het gebruik van PMR466 vastgelegd in de richtlijnen ERC/DEC/(98)25, 26 en 27. In de meeste deelnemende landen is het gebruik voor zowel zakelijk als privegebruik vrij. Let op, de antenne mag niet gemodificeerd worden!

Portofoons voor PMR446 zijn via talloze kanalen verkrijgbaar. De duurdere sets hebben CTCSS, waardoor verschillende groepen gebruikers die op dezelfde frequentie werken, minder last van elkaar hebben, omdat ze elkaars uitzendingen niet horen tenzij gebruikers uit verschillende groepen tegelijkertijd spreken en ze niet ver van elkaar verwijderd zijn.

Hoewel in de meeste landen van de Europese Unie PMR446 vergunningvrij is, is de frequentie waarop de apparatuur werkt in de Verenigde Staten door de FCC uitgegeven aan radioamateurs, zodat de apparatuur daar uitsluitend door radiozendamateurs mag worden gebruikt.

Nederlandse specificaties
naam: PMR446
modulatie: FM
kanaalafstand: 12,5kHz
aantal kanalen: 8

Nederlandse kanalen


PMR frequentietabel
kanaalnummer
frequentie
1
446.006.250 Hz
2
446.018.750 Hz.
3
446.031.250 Hz.
4
446.043.750 Hz.
5
446.056.250 Hz.
6
446.068.750 Hz.
7
446.081.250 Hz.
8
446.093.750 Hz.