Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

Selcall / 5TVO

Selcall
inleiding
Selcall ofwel Selective Calling in het Engels betekent “selectieve oproep”. Met Selcall worden er een aantal hoorbare korte tonen uitgezonden en ontvangen bij telecommunicatie. Er zijn meerdere protocollen zoals CCIR, EEA, ZVEI en varianten hiervan. In alle gevallen zijn er zestien mogelijke tonen. (Hexadecimaal 0…9 en A…F.) De karakters A…F worden/werden doorgaans niet gebruikt met uitzondering van besturing mogelijkheden zoals bijvoorbeeld karakter “E” voor herhalen.

toepassing
De ontvanger kan regeren op een bepaalde ontvangen code. Zo kan bij het ontvangen van de juiste code bijvoorbeeld squelch de ontvanger worden geopend ter indicatie dat de ontvanger wordt “aangeroepen”.

oorspronkelijk gebruik
Momenteel is de Selcall methode redelijk achterhaald en wordt het nauwelijks nog (professioneel) gebruikt. De kenmerkende vijf tonen zijn in Nederland massaal gebruikt voor Politie (en taxi) communicatie met Pfitzner (beter bekend als Condor) mobilofoons. Naast Nederland is het veelvuldig gebruikt in de rest van Europa, Azië, Australië en Nieuw Zeeland.

Pfitzner / Condor
Pfitzner TMC mobilofoons (ook bekend als Condor 16, 46 en 3000) zijn uitgerust met een 5TVO (5 toon volgorde) mogelijkheid volgens het “ZVEI” protocol. Wanneer de FX 003 chip geplaatst is, kunnen de mobilofoons de ZVEI codes verzenden en ontvangen. Doorgaans heeft elke mobilofoon een “eigen” code van vijf nummers in het bereik van 00000 tot en met 99999. Wanneer een ontvanger een 5TVO code ontvangt dat identiek is aan de geprogrammeerde code, springt de squelch open. Wanneer je bij de mobilofoon terug komt en de squelch staat open, weet je dat je aangeroepen bent. Het is dan wel belangrijk dat iedereen een eigen 5TVO code heeft. Voor professioneel gebruik werden deze codes uitgedeeld door de beherende instantie. Tegenwoordig worden Pfitzner TMC mobilofoons nagenoeg alleen nog hobbymatig door zendamateurs gebruikt. PE2ERK beheert een centrale lijst met de 5TVO codes en via http://www.pe2erk.nl/5tvo kan je een eigen 5TVO code aanvragen.

timing
De lengte van de toon duur komen vrij kritisch. De timing van de zender en ontvanger dient op elkaar te zijn afgestemd. De toon duur is vaak on de ordergrootte van enkele milliseconden. De tonen klinken achter elkaar door zonder tussenpozen totdat de gehele code is uitgezonden. Gebruikelijk toon lengtes zijn 20 ms, 30 ms, 33 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms, 70 ms, 80 ms, 90 ms of 100 ms waabij 40 ms gezien mag worden als standaard. Des te langer de toonlengte, des te groter de bestuurbaarheid van het decoderen. Een nadeel van een lange toon duur is dat de uitzendtijd van de toon ook langer is. De toonlengte kan variëren per fabrikant.
Omdat er geen pauze tussen de tonen is, kan een ontvanger geen onderscheid maken tussen twee opeenvolgende tonen als deze dezelfde frequentie hebben. Vandaar dat de opvolgende toon altijd een andere frequentie moet zijn dan de voorgaande. Met het karakter “E” kan het vorige karakter worden herhaald. Als je bijvoorbeeld code “12234” wil uitzenden, dient “12E34” te worden uitgezonden. De ontvanger kan dan de code “terugvertalen” naar de oorspronkelijk gewenste code. Omdat twee herhalingen achter elkaar heet oorspronkelijke probleem oproepen van het geen onderscheid kunnen maken van twee tonen kunnen er ook niet meerdere heerhalingen acher elkaar worden geplaatst. “00000” wordt daarom uitgezonden als “0E0E0”.

Automatic Number Identification (ANI)
Bij sommige zenders is het mogelijk om automatische identificatie toe te passen. Dan wordt er bij het starten of beëindigen van een uitzending de Secall code uitgezonden voor identificatie aan andere ontvangers.selcall frequencies in Hz
#
CCIR
EEA
EIA
ZVEI I
ZVEI II
ZVEI III
DZVEI
PZVEI
0
1.981
1.981
600
2.400
2.400
2.400
2.200
2.400
1
1.124
1.124
741
1.060
1.060
1.060
970
1.060
2
1.197
1.197
882
1.160
1.160
1.160
1.060
1.160
3
1.275
1.275
1.023
1.270
1.270
1.270
1.160
1.270
4
1.358
1.358
1.164
1.400
1.400
1.400
1.270
1.400
5
1.446
1.446
1.305
1.530
1.530
1.530
1.400
1.530
6
1.540
1.540
1.446
1.670
1.670
1.670
1.530
1.670
7
1.640
1.640
1.587
1.830
1.830
1.830
1.670
1.830
8
1.747
1.747
1.728
2.000
2.000
2.000
1.830
2.000
9
1.860
1.860
1.869
2.200
2.200
2.200
2.000
2.200
A
2.400
1.055
2.151
2.800
885
885
825
970
B
930
930
2.433
810
825
810
740
810
C
2247
2400
2010
970
740
2.800
2.600
2.800
D
991
991
2292
885
680
680
885
885
E
2.110
2.110
459
2.600
970
970
2.400
2.600
F
1.055
2.247
1.091
680
2.600
2.600
680
680