Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

elektronenbuis codering

Nederlandse europese coderingstabel
eerste letter: gloeidraad gegevens
A = 4V, direct of indirect
B = 180mA, direct uit batterij
C = 200mA, indirect
D = 1,4V, direct uit batterij
E = 6,3V, indirect
F = 12,6V, indirect
G = 5V, indirect
H = 150mA, indirect
I = (20V, indirect)
K = 2V, direct voor loodaccu
L = 450mA, indirect
O = zonder gloeidraad (gasgevuld en halfgeleiders)
Q = vermogen- en zendbuizen
P = 300mA, indirect
U = 100mA, indirect
V = 50mA, indirect
X = 600mA, indirect
Y = 450mA, indirect
Z = zonder gloeidraad (gasgevuld)

volgende letter(s): buistype
A =
B = dubbeldiode met één kathode
C = triode
D = vermogenstriode
E = tetrode
F = pentode
H = hexode of heptode
K = octode
L = vermogenstetrode of -pentode
M = kathodestraatlbuisof afstemoog
Q = eneode
T = telbuis
W = gasgevulde vermogensdiode
X = gasgevulde dubbele vermogensdiode
Y = vermogensdiode
Z = dubbele vermogensdiode

cijfers; soort buisvoet en volgnummer
1...9 = buitencontact 5- en 8-polig
10...19 = stalen buis, 8-polig
20...29 = loctal
30...39 = octal
40...49 = rimlock
70...79 = miniatuur
80...89 = noval
90...99 = pico 7
150...159 = stalen buis, 10-polig
180...189 = noval
280...289 = noval
500...599 = magnoval
900...899 = noval
900...999 = pico 7