Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
English

Radiosystem RS910 voeding

inleiding
Cor Moerman is de initiator en conservator van het (inmiddels gesloten) zendamateur Museum Jan Corver in Budel. Jaren lang is er kennis gedeeld en zijn er tentoonstellingen geweest over experimenteel radio onderzoek. Er was ook een website met de nodige informatie onder de naam www.jancorver.org. Helaas is er geen opvolger gekomen voor het museum en is het museum helaas permanent gesloten. Ook de website is hiermee verdwenen. Omdat er waardevolle informatie op stond heb ik besloten delen van deze informatie te adopteren en te delen voor de belangstellenden. Vandaar dat onderstaande informatie gedeeld is dat oorspronkelijk op de website van het Museum Jan Corver gedeeld is geweest. Noot: Om redactionele redenen is de inhoud en vorm mogelijk aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke artikel. Houd er ook rekening mee dat de inhoud ondertussen gedateerd kan zijn.

inleiding
imageIn het jaar 1999 zijn veel Radiosystem RS910 voedingen verkocht voor maar 35 gulden! (In Euro's ongeveer €15,88.) Deze voedingen komen uit het voormalige ATF net werk dat de voorloper is geweest van het GSM mobiele telefonie netwerk. De apparatuur is geschonken aan het museum met als doel dit te herbestemmen aan experimenteel radio-onderzoekers. Deze voedingen zijn degelijk gebouwd en ontworpen voor permanent gebruik. De oorspronkelijke uitgangsspanning is 24 VDC met een maximale stroom van 19 Ampère. De schakelende voedingen zijn relatief goed ontstoord. Deze voedingen zijn oorspronkelijk bedoeld voor het voeden van de Radiosystem RS9044 zendontvangers.
Bron: http://www.jancorver.org/ombouw/rs9044/rs910/index.htm

ombouw van 24 VDC naar 12 VDC
Op een avond kwam Joost Vossen, PE2JVS op het idee om deze Radiosystem RS910 voeding om te bouwen naar 12 VDC. Dit is een betrekkelijk eenvoudige klus gebleken. De ombouwbeschrijving staat hieronder.

Schroef de rechterzijkant van de voeding los. (3 kruiskopschroeven op het front en 3 op de achterkant tussen de koelribben)
Trek (met een klein beetje geweld) de boven en onderkant los.
Schroef met de vier inbusbouten het printje van het front los.
Trek alle kabeltjes los en vergeet ook het kleine hoekbeugeltje aan de onderkant van de print niet los te maken (dit is de +24V doorvoer vanuit de hoofdprint naar de zekeringen).
Nu kan de regel print worden verwijderd waar onderstaande modificaties op moeten worden uitgevoerd.

modificatie van de uitgangsspanning
De uitgangsspanning staat via een spanningsdeler op pin zes van de LM358 chip. Op pin vijf staat een referentiespanning die opgewekt wordt door transistorzener Q302. Eerst was deze referentiespanning ongeveer 12 Volt en deze brengen we nu terug naar een volt of 6 door weerstand R311 een stuk te on waarde te verlagen. Verwijder weerstand R311 van 82k en vervang deze weerstand door een weerstand van 27k (of 22k).
modificatie van de overspanningsbeveiliging
De voeding is voorzien van een overspanningsbeveiliging aan de uitgang. Zodra de uitgangsspanning boven een bepaald niveau komt, zal de voeding beginnen te "hikken" om te spanning te begrenzen. Een gedeelte van de uitgangsspanning staat via een spanningsdeler van weerstanden R302 en R304 op pin 2 van de LM358 chip. Om het kantelpunt van de compararator te verleggen naar ongeveer 15,5 VDC is het nodig om een weerstand van 18k op de open plek van R303 te plaatsen. Hiermee is de overspanningsbeveiliging actief zodat boven de 15,5VDC de spanning begrenst wordt.
power led aanpassing
Origineel is de indicatie led verbonden met de uitgaansspanning via een weerstand van 470 ohm en een 15 Volt zenerdiode. Om de led weer op 12 VDC te laten branden moet de zenerdiode Z301 vervangen worden door een 220 Ohm weerstand of door een 3,3 V zenderdiode.

image
Een tekening van de print indeling ter verduidelijking.

ppmerkingen van PA0KTV
Van Ernst; PA0KTV zijn enkele opmerking ontvangen:
In de documentatie staat input voltage frequency span: 45...65 MHz. MHz moet Hz zijn.
In het schema (vak PC9103) zijn de aanduidingen van de connectors naar P4 en P5 niet weergegeven. Dat moet zijn P303 en P304.

De voedingsspanning in het regelcircuit is nu 13VDC in plaats van 28VDC waardoor nog enkele aanpassingen nodig zijn:
R301 wordt 3k9 (stroom door A301 moet weer 5,1 mA zijn).
R310 wordt 680 ohm (stroom door Q302 moet weer 10 mA zijn).
R123 en R124 (op andere print) worden 1k omdat anders de stroom door de optocoupler misschien niet voldoende is.