Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

s-meter

Nederlandse s-meter
inleiding
Met een s-meter kan de ontvangen signaalsterkte van een ontvanger worden weergegeven op de logaritmische schaal. Zo is met een s-meter de signaalsterkte op een (zend)ontvanger de signaalsterkte van het tegenstation af te lezen. De meeste s-meters geven de schaal van S1 tot en met S9 weer. Grotere meters gaan tot S9 +20 dB of zelfs tot S9 + 60 dB. Van S1 tot en met S9 is het verschil in signaalsterkte 6dB. De stappen van S9 en sterker zijn stappen van 10 dB. In 1981 is door de IARU regio 1 vastgesteld dat S9 gelijk staat aan -73 dBm bij 50 Ohm voor ontvangers tot 30 MHz. S-meters voor 30 MHz en hoger zijn 20 dB (een factor 100) minder gevoelig. De signaalsterkte is het signaal dat aan wordt geboden bij de antenne connector en zonder modulatie, dus minimale bandbreedte.

oude s-meters
Oude ontvangers hanteren 100 uV voor S9 in plaats van de huidige 50 uV.

kalibratie
Gebleken is dat niet elke ontvanger een even kritische/nauwkeurige s-meter heeft en vaak afwijkt. Ook is het goed denkbaar dat een s-meter waarde per band kan variëren. De kalibratie van een s-meter is dan te overwegen. Door een 50 Ohm signaalgenerator aan te sluiten op de ontvanger ingang kan een draaggolf geïnjecteerd worden in de ontvanger. Door een specifiek signaalsterkte te gebruiken is te controleren of de s-meter de corresponderende S-waarde aangeeft en desgewenst kan de afwijking afgeregeld worden.

maximale signaal
Let op! Signalen die sterker zijn dan +13dBm (S9+86) zullen waarschijnlijk een ontvanger beschadigen. Deze is in de tabel opgenomen als "magische 1 V grens" van.

conversietabel
Hieronder staat de conversietabel voor het omrekenen dan het vermogen/spanning dat correspondeert met de s-waarde.

image