Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Rohde & Schwarz CMT54

Nederlandse inleiding
image

Nederlandse bouwkwaliteit
Zonder twijfel mag de fabrikant Rohde & SChwarz tot de top gerekend worden van fabrikanten van meetapparatuur. Goede apparatuur is helaas ook vaak duur, maar ook zeer degelijk. De prijs is afhankelijk van de toegepaste opties, maar houd er rekening mee dat een CMT 54 ooit ongeveer € 26.000,00 nieuw heeft gekost. Door de veranderende technologie zijn dergelijke analoge apparaten door bedrijven afgedankt en vaak via omzwervingen bij experimenteel radio onderzoekers terecht gekomen. Momenteel kan de prijs variëren rond de € 1.500,00 afhankelijk van de conditie e opties uiteraard. Commerciële aanbiedere vragen er nu soms zelfs nog € 4.700,00 voor! Dit is voor hobby gebruik, in mijn optiek, veel te veel en niet reëel. Maar wanneer een bedrijf er naar zoekt is deze prijs vanuit een ander perspectief reëel. Ook al is een apparaat twintig of dertig jaar oud, dan kan het nog vele jaren mee gaan. R&S heeft componenten gebruikt van hoge kwaliteit en goede ontwerpen toegepast. Nergens is bezuinigd op het ontwerp, materialen en componenten. R&S apparatuur is gebouwd om dag en nacht in bedrijf te zijn, dus gebruikte apparaten hebben vaak redelijk veel "vlieguren", maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid. Helaas zijn slijtage gevoelige componenten, zoals een oscilloscoop beeldbuis, uiteraard wel aan degradatie onderhevig.

kabelplan
Op de binnenkant van de afschermin staan afbeeldingen van het kabelplan. Hierop staat aangegeven welke module verbonden is met welke kabel. Elke kabel is voorzien van een codering dat overeenkomt met een te verbinden punt. Het is een wirwar van kabels in de CMT, maar met de plattegrond is het gelukkig goed overzichtelijk.

image
Kabelplan aan de binnenkant van de afscherming.

In de CMT zijn drie groepen kabels te onderscheiden, namelijk: voedingskabels, coax (flexibel en hard) en lintkabels voor dataverbinding. De coax kabels zijn niet alleen voor RF signalen maar ook voor andere signalen die gevoelig zijn voor storing. EMI technnisch gezien geldt de volgende gedachte: "Als een signaal gevoelig is voor storing of storing kan veroorzaken wordt afgeschermde kabel (coax) toegepast en anders is het een "ordinair" draad dat aan de rand van de print door middel van ontkoppel ondensatoren wordt ontkoppeld". R&S heeft dit in perfectie toegepast. Zelfs de kappen zijn langs de randen met EMC afscherming afgewerkt. Hieronder zijn diverse kabels zichtbaar in de CMT 54. De lintkabel is achter een klem vast gezet en er zijn enkele van de vele coaxverbindingen zichtbaar. Ook de "rigid coax" (massieve coax) is zichtbaar.

image
Diverse bekabeling vanaf de onderkant van de CMT 54 gezien.


modules
De CMT 54 is overzichtelijk opgebouwd. Vanaf de bovenkant gezien is links onder de dummyload met verzwakker geplaatst, daarboven de oscilloscoop (indien anwezig). Rechts worden vanaf de bovenkant diverse modules in het frame geschoven. Achterin is de voedingsmodule geplaatst. Ondering ligt een moederbord waarop alle modules via een grote witte connector mee worden verbonden. De voedingsspanning wordt midden op het moederbord ingevoerd en de voeding wordt zo naar alle modules gedistribueerd. Via diverse coaxkabels wordt een variatie aan RF signalen gedistribueerd tussen de modules en het frontpaneel. Het frontpaneel, zoals de naam al zegt (...), zit aan de voorkant geplaatst en is via lintkabels met de oscilloscoop en de microprocessor unit verbonden. Er zijn een aantal "vaste" modules zoals de RF module vooraan en de microprocessor module achteraan. Opties, zoals de (zwart gemarkeerde) DTMF module kunnen op een vrije positie op het moederbord worden geplaatst. Het is, in enkele gevallen, ook mogelijk om modules te "stapelen". De millivoltmeter optie wordt bijvoorbeeld óp een andere module geplaatst. Elke module is een "blikken doos" met daarin een printplaat. Zoals van R&S verwacht mag worden blinkt elke module weer uit in kwaliteit. De EMC afscherming is volgens het boekje uigevoerd en inde modules zijn zelfs "miniatuur rigid coax lijnen" geplaatst. De meeste chips die toegepast zijn, zijn "ordinaire" chips uit de 4000 reeks. Dit is prettig omdat deze chips nog goed verkrijgbaar zijn voor een eventuele reparatie. Hieronder staat een foto van de inhoud van een "wikkeleurige" module. De witte stekker is onderaan duidelijk zichtbaar evenals tien coax conenctoren voor de aanwezige RF signalen.

image
De binnenkant van een plugin module.

Elke module is afgeschermd met een grijze kap met opdruk. Hiermee wordt elke aansluiting toegelicht. Elke kabel heeft een nummer en elke connector op de module heeft een overeenkomstig nummer. Dit is zeer overzichtelijk. De modules kunnen niet wikkeleurig geplaatst worden. Elke module heeft een rond gekleurd stickertje dat overeenkomt met een rond gekleurd stickertje op het frame. Voor de duidelijkheid zijn de kunststof geleidingen in dezelfde kleur uitgevoerd. Zoals eerde al vermeld is het ontwerp logisch en overzichtelijk. Op onderstaande foto heb ik de module voorzien van het serienummer van de betreffende CMT 54. Ik heb een werkende CMT en een "donor" CMT. Om ongewilde verwisseling te voorkomen heb ik de modules op deze manier gekenmerkt.

image
Eén van de plugin modules met geplaatste afscherming.

Nederlandse slijtage van oscilloscoop scherm
werking
Achterin de beeldbuis worden elektronen gegenereerd, versneld en afgebogen in de gewenste richting zodat de elektronenbundel op de voorkant van het beeldscherm terecht komen. De binnenkant van het scherm is bekleed met een fluoriserende stof. Deze stof licht op wanneer er elektronen "tegenaan botsen". Veelal is dit groen licht en wanneer foto's van het scherm gemaakt moeten worden is blauw toegepast. De eigenschappen van de fluoriserende stof bepaalt de kleur, hoe lang de stof licht blijft geven en mede hoe veel licht er zichtbaar is. Onterecht wordt ook wel aangegeven dat deze fluoriserende stof het chemische element fosfor is, dit anglicisme is echter onjuist. In de praktijk is het een mengsel van verschillende elementen. De samenstelling van de chemische stoffen bepaalt de eerder genoemde eigenschappen.

slijtage door gebruik
De fluoriserende stof kan (helaas) slijten doordat de lichtopbrengst minder wordt door gebruik. Het is daarom ook verstandig om de intensiteit zo laag mogelijk in te stellen. De lichtopbrengst kan bij "versleten" delen van het scherm (sterk)gereduceerd zijn en inbranden is zelfs mogelijk zodat ook bij uitgeschakeld beeldscherm een afdruk van het oorspronkelijke beeld zichtbaar is. Bij mijn Rohde & Schwarz CMT 54 is het beeldscherm behoorlijk versleten geraakt. Rohde & Schwarz apparatuur is gemaakt voor de professionele markt en om dag en nacht te blijven werken. Ik vermoed dan ook dat mijn CMT 54 heel lang aan heeft gestaan met slijtage als gevolg. Het resultaat is dat de lichtopbrengst verminderd is geraakt op de plekken waar de lichtstraal vaak is geweest. Bij het beeldscherm van mijn CMT 54 is duidelijk te zien dat in het midden de meeste slijtage is, hetgeen ook logisch is omdat de straal normaal gesproken in het midden is gepositioneerd. Ook de twee waarden onderin het scherm hebben ook duidelijk minder lichtopbrengst evenals de markering pijl waar de actuele functie mee wordt aangegeven. Ook is een sinus zichtbaar op het scherm. Vermoedelijk is dit de weergave van de gebruikelijke 1 kHz test toon. Hieronder staat een tijdopname van het betreffende beeldscherm om effect zichtbaar te maken. Omdat het een tijdopname is, lijkt het effect overigens wel versterkt. In de praktijk is de beeldbuis nog goed te gebruiken, alleen zijn de "toppen" van weergegeven signalen wel helderder dan de weergave in het midden (vertikaal gezien) van het scherm. (De opname is gemaakt met AM ruis zodat het signaal over het gehele scherm verdeeld werd en doordat er een lange sluitertijd is toegepast is het gehele scherm egaal belicht.)

image


Om overmatige slijtage te voorkomen zijn er een aantal mogelijkheden:
- Beperk de intensiteit can het scherm zo veel mogelijk;
- Wanneer het scherm niet gebruikt wordt, draai de intensiteit zo laag mogelijk of uit;
- Wanneer de intensiteit niet te verlagen is, is het ook mogelijk om de straal buiten het zichtveld te draaien zoals boven of ver bovenin het scherm.

Helaas is de intensiteit knop van de Rohde & Schwarz CMT 54 aan de achterkant geplaatst zodat deze slecht/niet bereikbaar is als het apparaat in een kast staat. (Bij de Marconi 2955 meetzender is de knop wel op het frontpaneel geplaatst!) De mooiste optie is om een schakelaar (voor op het frontpaneel) en een weerstand in het circuit op te nemen zodat bij het over halen van de schakelaar de intensiteit tot het minimum beperkt wordt. Zo kan de intensiteit "normaal" worden ingesteld en met de "stand-by schakelaar" wordt de intensiteit sterk verzwakt.

Ik ben nog van plan om de beeldbuis te vervangen als dat mogelijk is en de stand-by schakelaar toe te voegen. In een extreem geval is het mogelijk om een nieuwe fluoriserende stof aan te laten brengen, maar dat is qua kosten niet reëel geacht. (Bij professionele apparatuur zoals vliegtuig beeldschermen is dit kostentechnisch mogelijk relevant.)

Nederlandse opties
Het is heel gebruikelijk bij Rohde & Schwarz apparatuur dat het een "basis apparaat" betreft waar extra opties aan toegeveogd kunnen worden. Vaak zijn dit modulaire hardware modules die voor extra mogelijheden of bijvoorbeeld nauwkeurigheid. Enkele opties die bij mij bekend zijn, staan hieronder weergegeven.Rohde & Schwarz CMT 54 options
codedescription
CMT-B1High stability oscillator OCXO
CM-B4GPIB interface
CM-B5Autorun control + printer interface
CM-B6Adjacent channel power meter
CM-B7Second LF synthesizer
CM-B8HF mV meter
CM-B9Duplex modulation meter
CM-B11Selective Call and DTMF-Processing
SCM-U1Low rate FM


CM-B1 = OCXO
In mijn CMT 54 is optie CM-B1 geplaatst. Dit wil zeggen dat er een OCXO is geplaatst. Een OCXO is een kristaloscillator dat geplaatst is in een "oven". Hierbij wordt de referentie oscillator op een stabiele temperatuur gehouden zodat er een hogere frequentienauwkeurigheid wordt gehaald. Op onderstaande foto is een wit "blokje" te zien. Dit is de betreffende OCXO. Via een opening in de bovenkant kan een lange schroevendraaier in de OCXO worden gestoken om de oscillator af te regelen. Door veroudering van kristallen verloopt de frequentie in de tijd. Periodiek afregelen is daarom noodzakelijk. Wanneer er een nauwkeurig extern 10 MHz kloksignaal van een tijdstandaard in wordt gevoerd via een BNC connector aan de achterkant is de interne OCXO niet nodig omdat het externe signaal de interne oscillator passeert. Omdat deze communicatietesters ook mobiel gebruikt worden, is een interne OCXO vaka wel gewenst omdat een tijdstandaard vaak alleen gebuikt is bij een vaste opstelling. In mijn geval is er een 10 Mhz tijdstandaard aangesloten, dus de interne OCXO is een "nice to have". Voor eventueel meten op locatie is de OCXO wel prettig om te hebben.

image
De binnenzijde van een module waar (rechts) de OCXO is geplaatst. De kap is voor de foto van de module verwijderd.


CM-B4 = printer poort + CM-B5 = GPIB poort
Hieronder staan twee foto's van de GPIB en printer optie. Met de GPIB (IEEE) bus is het mogelijk om de CMU 54 door middel van een ander insturment (zoals een computer) de bedienen. Geautomatiseerd testen is hiermeeb ijvoorbeeld mogelijk. Ook kunnen meetgegevens via deze poort worden uitgelezen. Tegenwoordig is een netwerkaansluiting gebruikelijk of een USB poort voor één-op-één aansturing, maar bij oudere instrumenten zijn nog veel GPIB poorten te vinden. Vooral bij geautomatiseerde processen bij "grote bedrijven" is de GPIB poort nuttig. Voor hobbygebruik is het een leuke aardigheid, maar kan gemist worden.
De printer module heeft formeel twee functies. Deze kan via een parallelle (LPT) poort een printer aansturen om meetgegevens te kunnen printen. Zo kan een papieren meetrapport worden opgesteld. Ook is er een functie aan boord om een geautomatiseerd testplan uit te voeren. Het is mogelijk om een gewenst testprotocol te programmeren zodat het testplan geautomatiseerd wordt uitgevoer. Bij seriematig testen van mobilofoons in een productielijn kan dit praktisch zijn om fouten te voorkomen en veel handelingen te reduceren. Het is aannemelijk dat in de twee EPROM's vaste (sofware versie) informatie zit. Ook is het aannemelijk dat de twee SRAM's gebruikt worden om het zelf gedefiniëerde testplan opgeslagen is. Omdat het ene vluchtig geheugen betreft is er ene backup batterij aanwezig om de informatie vast te houden. De inhoud van de SRAM's kunnen worden gewijzigd via de bedieningsknoppen van de CMU 54 waarmee het testplan wordt ingevoerd. Zolang de back-up batterij voldoende spaning heeft, blijft het testplan bewaard. Zodra de batterij leeg is, vervalt ook het testplan! Wederom is deze functie niet heel interessant voor hobbygebruik tenzij er in (kleine) series gelijke handelingen worden uitgevoerd. Ik ben bezig met een kleine serie Racal Cougar zendontvangers waarbij het invoeren van een testplan wellicht handig is...

image
De GPIB en printer optie modules met één montageplaatje/.


image
De binnenzijde van de printer module. Voor het opslaan van gegevens zijn twee SRAM's en twee EPROM's geplaatst.


Beide modules kunnen op een lichtmetalen plaatje worden geplaatst dat in de achterkant van de CMT 54 geplaatst wordt. Zonder de modules is het een "blindplaat". De twee modules kunnen afzonderlijk van elkaar worden geplaatst. Beide modules steken met een stekker direct in het microprocessor bord dat de achterste module is van de CMT 54. Let er dus op dat bij het verwijderen van de microprocessor module deze twee opties eerst verwijderd worden.

Nederlandse revisie van CMT 54
inleiding
Ik prijs mij gelukkig dat ik een R&S CMT 54 heb kunnen (of mogen) kopen. Om precies te zijn heb ik er twee gekocht; één werkende en één "halve" voor reserve onderdelen. Ik heb veel geluk gehad om dit te kunnen komen. De CMT's komen niet veel voor en vaak voor hoge prijzen, deze aanschaf was zo aantrekkelijk dat het voelt als een lot uit de loterij. Mocht je serieus met testen en afregelen bezig zijn, dan kan ik dit instrument van harte aanbevelen. En als je je ogen open houd komen ze met enige regelmaat voorbij. De codering is CMT en de nummers kunnen verschillen. Deze uitvoering is de CMT 54 zoals ook de CMT 42 bestaat. Er zijn 1 en 2 GHz veries, met en zonder scoop en meer van dergelijke variaties. Mijn CMT is dus een CMT 54 (tot 1 GHz), met scoop en diverse opties. Alle CMT's zijn prima bruikbaar. Of het een 1 of 2 GHz variant is, is voor de "gemiddelde hobbyist" niet zo interessant. De scoop vind ik persoonlijk wel een prettige bijkomstigheid. De CMTA is overigens het model dat daarna is uitgebracht. Als ik mij niet vergis heeft deze zelfs een (beperkte) spectrum analyser optie in plaats van een oscilloscoop... Ter lering ende vermaak heb ik hieronder mijn avontuur staat. Mogelijk dat dit van pas komt bij het aanfschaffen van een eigen CMT.

Hieronder staat een afbeelding van de CMT 54 aan het einde van de (tien uur durende) operatie. Hier is het instrument weer fris en werkend. Nou ja, een dag later werkte de CMT 54 niet meer, maar dat lag niet aan de operatie. Wel aan oude condensatoren, dit wordt hieronder ook nader toegelicht.

image


oscilloscoop
Zoals hierboven als is weergegeven was de oscilloscoop beeldbuis behoorlijk versleten om dat er donkere plekken zichtbaar zijn op het scherm. Het plan was om de beeldbuis uit te wisselen met de beeldbuis van de reserve CMT. Met wat experimenteel demontagewerk is de module verwijderd en uitgewisseld. De opening waarin de opsilloscoop module is geplaatst, is op onderstaande foto zichtbaar.

image
Opening waar de oscilloscoop geplaatst hoort.

Hieronder staat een foto van de oscilloscoop module. Hier is de metalen afschermkap dat over de beeldbuis hoort te zijn reeds verwijderd. In de "blikken trommel" zijn de prints voor de besturing verpakt. Op het frontpaneel zijn enkele knoppen geplaatst en dit is het "knooppunt" van bedrading

image
De oscilloscoop waarbij de afschermkap reeds verwijderd is.

Omdat de "reserce CMT" minder bedrijfsuren heeft, heb ik de complete module uitgewisseld. Een mooie bijkomstigheid is dat de "oorsprinkelijke" BNC connector beschadigd was en de vervangende module een gave BNC connector heeft. Helaas zonder succes omdat de print in de module kapot bleek te zijn. (Twee verkoolde spoelen.) Een mooi detail is dat, na het verwijderen van de afscherming en twee boutjes, de print omhoof te scharnieren is. Hier heeft een engineer goed over nagedacht! Op onderstaande foto zijn links bij het scharnier de twee zwart geblakerde spoelen zichtbaar.

image
De printplaten van de oscilloscoop module.

Ik heb besloten om de werkende print, te combineren met de "reserve" beelbuis. Hierbij is ook het frontpaneel van de "reserve" unit overgezet omdat deze dus de goede BNC connector heeft. Alle componenten zijn met een kwast en perslucht stofvrij gemaakt en alles is fris schoon gemonteerd. Zoals op onderstaande foto zichtbaar is, is de scoop module behoorlijk vervuild door stof. Dit is best opmerkelijk omdat de openingen in de afscherming erg klein zijn. Doordat er hoogspanning op de beeldbuis staat, is het aannamelijk dat stof aangetrokken wordt door de lading van de beeldbuis. (Hierdoor is menig huis vroeger afgebrand door zelfontbranding van ladingen stof in oude tv's.) Kortom, als je een CMT aanschaft is het versrtnadig om de scoop module van binnen te reinigen om het stof te verwijderen.

image
Verschil in hoeveelheid stof op de beeldbuis.

Uiteindelijk is gebleken dat de vervangende beeldbuis (in combinatie met de oorspronkelijke elektronica) perfect werkt en veel minder ingebrand bijkt te zijn. Met het nieuwe frontpaneel is er een frisse BNC connector aanwezig waarmee de scoop module, binnen redelijke grenzen, gereviseerd is!

stof verwijderen
Omdat in de scoop module vee stof aangetroffen is, is besloten om het gehele apparaat grondig na te zien. Aanvankelijk leek er weinig stof aanwezig te zijn. Maar gebleken is dat er ín de modules toch een behoorlijke lading stof verzameld is. Op onderstaande foto is in het hoekje (iets rechts boven het midden) een plukje stof zchtbaar. Voor de rest is de gehele print voorzien van een dun laagje stof. Alle modules zijn verwijderd en geopend om deze vervolgens met perlicht schoon te blazen. Behoorlijke hoeveelheden stof zijn verwijderd. Ondanks dat de enige openingen de gaatjes zijn voor afregelschroevendraaiers kan je in ene paar decennia toch een behoorlijke hoeveelheid stof verzamelen. Door het verwijderen van stof is het brandgevaar gereduceerd en dit komt de koeling ook ten goede.
image
en pluk stof (en een laag stof) in de eindversteker module.


backup EPROMS
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zes (256 kb) EPROM's te backuppen. EPROM's kúnnen in de tijd degraderen en het maken van een kopie is een kleine moeite. De .hex en .bin betanden zijn opgeslagen voor als er ooit een EPROM faalt. De kans is klein, maar het afbreukrisico is groot. Aangzien de kennis en apparatuur aanwezig is, is het een kleine operatie. Ook de EPROM van de printer/auto test optie is gekpiëerd. Op onderstaande foto zijn de zes EPROM's met gele labels zichtbaar. Op onderstaande foto is het microprocessor bord zichtbaar (de achterste in de CMT) met de verwijderde afschermkap. Links zijn twee witte bus connectoren zichtbaar. Hierin kunnen de GPIB en printer/auto test optie modules worden gestoken. Hier is een uitsparing voor gemaakt in de grijze afschermkap.
image
Microprocessor bord met verwijderde afscherming.


Op onderstaande foto is de rij met EPROM's chips zichtbaar. Om verwarring te voorkomen heb ik elke EPROM voorzien van het chipnummer door middel van een stift.

image
Detail van microprocessor bord.


knoppen en paneel reinigen
Ik heb er een gewoonte van gemaakt om van elk appraat of meetinstrument alle knoppen en het frontpaneel te verwijderen om deze grondig te reinigen. Alle knoppen en het frontpaneell zijn met een oude tandenborstel en vloeibaar schuurmiddel schoon geschrobd. Het is verbazingwekkend hoeveel vuil er van de knoppen kan komen en hoe fris de knoppen na het reinigen zijn. De knoppen zijn met een doek gedroogd en de lastige plekjes zijn met perslucht schoon geblazen. Hieronder is goed te zien dat er een rand van vuil op het frontpaneel achtergebleven is. De draaiknop is ook vlekkerig van het vuil. Met deze eenvoudige reiniging actie voelt alles weer als nieuw aan.

image


kapotte BNC's vervangen
Deze CMT is professioneel gebruikt en heeft veel te verduren gehad. De (inmiddels vervangen) BNC connector was gedeukt en een andere BNC connector was deels afgebroken. Ondanks dat deze BNC in de praktijk wel werkbaar is en weinig gebruikt, was het een uitgelezen kans om van de reserve module een "frisse" BNC met kabel over te plaatsen. En hierop zijn de BNC's uitgewisseld. Om "vreten" van metaal op metaal te voorkomen plaats ik altijd een (erg) klein beetje olie op het schroefdraad. In dit geval zorgt een druppeltje WD40 ervoor dat het schroefdraad fris blijft bij aandraaien en dat alles soepel gemonteerd kan worden. Te veel olie pakt vuil aan en dat is niet de bedoeling. Gebruik dus altijd een erg klein beetje olie. Een ander voordeel is dat de kant op zwervende metaaldeeltjes kleiner is omdat bij montage met olie zelden metaalschilfers vrijkomen. Gratis "grootmoeders tip". ;-)

image
Montage van vervangende BNC connector.


hybride modules OM350
Bij de visuele inspectie viel mijn ook op de oranje "hybride modules". Deze OM350 modules van Philips zijn ook toegepast in de Marconi 2955 meetzenders. Deze modules staan erom bekend dat deze in de Marconi's falen. Gelukkig zijn er vervangende after market modules te krijgen. Ik heb nog niet gehoord dat deze zij CMT's falen, maar weet dat er een oplossing voor is als het voorkomt. Het schijn ermee te maken te hebben dat de print een andere uitzeggingscoëfficiënt heeft dan de keramische module. Hierdoor falen de verbindingen met fouten als gevolg. Preventief vervangen van de versterker modules is niet nodig. Maar als je ooit vreemde storingen hebt, weet je waar je in ieder geval naar kunt kijken.

image


einde operatie
De hierboven beschreven operatie was bijna ten einde toen het noodlot toe sloeg... Bij het monteren van de scoop module heb ik (*^*%&^&%) twee gouden pennetjes van de stekkers van de lintkabel afgebroken. En deze stekker was bij de reserve module kabel ook al kapot, dus uitwisselen was geen optie. Uiteindelijk heb ik van een stekker van de reserve module enkele losse pennen overgezet naar de "goede" module. Met een hoop gepruts is de kabel in ere hersteld. En helaas startte de CMT alsnog niet op. Het standaby ledje brandde en de ventilator verdraaidde even, maat de module startte niet. Ik vermoedde dat het met de herbouwde lintkabel te maken had, maar bij nameten (b)leek de kabel in orde. Leo heb ik in mogen schakelen als "hulplijn" en adviseerde om de weerstand van de voeginsstekker op het moederbord te meten. Eigenwijs als ik ben, dacht ik dat dit het verkeerde spoor was omdat ik het hele apparaat gedemonteerd heb gehad en weer gemonteerd heb en een kabel beschadigd had. Maar, zoals altijd (...), had Leo gelijk en bij nameten bleek de 24 VDC lijn maar 22 Ohm te zijn. Dit leidde naar de eindtrap module. En na het uitwisselen met de reserve eindtap module werkte de CMT naar behoren. Ondertussen heeft de operatie op een zaterdag achter elkaar bijna tien uur geduurd. Pfff, maar het resultaat mag er zijn. Het is een grondig gereinigde CMT met een heldere scoop buis. Bij het inbouwen in de 19" kast, de dag erop, startte de CMT wederom niet op. Zoals Leo al voorspelde zijn er rode cilindervormige condensatoren die zeer gevoelig zijn voor falen. Ik vermoed dat het tantaal condensatoren zijn omdat deze gevoelig zijn voor piekspanning en hierdoor kortsluiting geven. Dergelijke condensatoren worden toegepast waarbij een "ordinaire" aluminium elco zou kunnen oscilleren. De truc is dus om álle rode cilinervormige condensatoren structureel te vervangen. Door het in en uitschakelen zijn de condensatoren, na lange periode van rust, in één keer wakker geschud met deze problemen als gevolg. R&S bouwt degelijk spul en naar verluid kan een CMT nog jaren mee gaan als deze zwakke plek van de betreffende rode condensatoren opgelost is. Kortom, hier heb ik nog een beetje huiswerk om uit te voeren. ;-) Het plan is om de condensatoren te vervangen door SMC chip condensatoren. Leo van Radioamateurshop kan hierbij overigens ook van dienst zijn.

image
De onderste CMT is de grondig herziene CMT en de bovenste is de "halve/reserve" module voor componenten.


Nederlandse condensatoren vervangen
Zoals hierboven al vermeld wordt de CMT 54 "geplaagd" door een serie slechte condensatoren. Deze condensatoren zijn ook toegepast in de Neuwirth FUP1DZS en zijn berucht om het falen. Het is goed mogelijk dat bij inschakelen van de apparatuur de condensatoren doorslaan en kortsluiting geven. Het effect is dat de CMT een te grote stroom detecteerd en de voeding zichtzelf uitschakelt en hiermee het apparaat beschermt. Hieronder staat een lijst met de te vervangen condensatoren. Aangezien ik de gehele CMT nog door moet lopen wordt deze lijst nog aangevuld! Het is de bedoeling dat er een verlanglijstje uit voortkomt zodat in één keer alle condensatoren besteld kunnen worden.part
code
capacitor value
number of capacitors
power supply802.2814.02(yet) unknown(yet) unknown
digital unit (CPU init)802.4517.0210 uF 63 V
22 uF 63 V
2,2 uF 63 V
1
4
1
analog unit802.8435.0210 uF 63 V1
modulation generator802.5713.02-0
2nd synthesizer (CM-B7)803.2618.02-0
DTMF option(yet) unknown22 uF 63 V
2,2 uF 63V
2
1
duplex modulator (CM-B9)803.5317.0247 uF 40 V
100 uF 16 V
100 uF 25 V
10 uF 63 V
22 uF 63V
47 uF 63 V
3
3
2
1
2
1
output unit802.7616.0222 uF 63 V
100 uF 16 V
2
1
RF oscillator802.8835.0247 uF 40 V
10 uF 63 V
220 uF 6 V
22 uF 63 V
5
1
4
3
attenuator(yet) unknown47 uF 40 V
22 uF 65 V
2
1
printer option(yet) unknown22 uF 63 V1
GPIB option(yet) unknown-0
mV meter option(yet) unknown22 uF 16 V1

Nederlandse back-up batterij
De Rohde & Schwarz CMD 53 en CMT 54 apparaten (waarschijnlijk ook veel andere modellen) zijn uitgerust met back-up batterijen om onder andere (vluchtige) SRAM geheugen chips de informatie vast te laten houden. Hiermee wordt bijvoorbeeld, door de gebruiker te wijzigen, gebruikersinformatie "vast houden". Wanneer deze back-up batterij leeg is, vervalt ook de inforamtie. Dergelijke batterijen gaan ongeveer vijf jaar mee, dus periodiek vervangen is nodig. Het betreft 3,6 Volt Lithium batterijen die een halve penlite lang zijn (1/2 AA) en axial bedraad zijn. Rohde & Schwarz kan deze batterijen uiteraard leveren en vervangen, maar voor hobby gebruik (van economisch afgeschreven apparatuur) is zelf vervangen waarschijnlijk aannemelijker. Het mogelijk om een niet bedraadde versie te nemen en deze te voorzien van draden. Let erop dat er meerdere backup batterijen in één apparaat kunnen zitten. Mijn CMT 54 heeft er één voor de autorun optie module en één voor de "computer" aka de digital unit. De prijs van een nieuwe (merkloze) backup batterij is ongeveer € 5,00. let bij het (de)monteren wel geod op de polariteit!