Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

RS920 10MHz oscillator

Nederlandse Radiosystems RS920 10MHz oscillator
De Zweedse Radiosystem RS920 reference oscillator is een 10MHz kristal oscillator dat eind jaren 80/begin 90 gebruikt is voor het Radiosystems mobiele telefonie netwerk. Een stabiele oscillator is kostbaar, vandaar dat er één oscillator module gebruikt kan worden voor 18 apparaten. (Vermoedelijk voor de Radiosystem RS-9044 zendontvangers.) Omdat betrouwbaarheid van belang was in het telefonie netwerk, kunnen twee oscillatoren aan elkaar worden gekoppeld. Als één oscillator kapot gaat, neemt de module met de kapotte oscillator het signaal van de andere oscillator over. Hieronder staat verdere informatie over de RS920 oscillator. Houd er rekening mee dat de informatie gebaseerd is op de oorspronkelijke toepassing in een mobiel telefonie basis station.

Nu (in 2016) is de +24VDC gevoede oscillator ook nog erg goed te gebruiken. Een goede toepassing is het voeden van meetapparatuur met het 10MHz referentie signaal. Als een frequentieteller bijvoorbeeld een instabiele/onnauwkeurige interne oscillator heeft, kan de nauwkeurigheid van de meter worden verbeterd door toepassen van een nauwkeuriger/stabieler oscillator signaal uit de RS920. Als een Rubidium tijdstandaard of een GPS tijdstandaard (GPSDO) te duur of niet beschikbaar is, is deze oscillator een goed alternatief. Eén oscillator is voldoende, maar als betrouwbaarheid (bij een afgelegen repeater bijvoorbeeld) van belang is, zijn twee oscillatoren te koppelen.
De oscillator is oorspronkelijk in een 19” rek geplaatst. Ideaal voor montage in een rek met meetapparatuur. Maar de losse RS920 module is ook zonder rek te gebruiken. Let er we op dat de oriëntatie van de oscillator altijd gelijk is. De zwaartekracht is sterk van invloed op de frequentie. Dus wanneer de oscillator af wordt geregeld, dient deze in dezelfde oriëntatie te zijn geplaatst als wanneer deze wordt gebruikt als referentie oscillator.

De Radiosystem RS920 oscillator met 19” rek is te koop (geweest) bij zendamateur museum Jan Corver in Budel.


image
Eén oscillator in het bijbehorende rek geplaatst


image
Eén losse RS920 oscillator module.

general information
purpose
The purpose of the Radiosystem RS920 10MHz reference oscillator is to provide a reference frequency for the mobile phone base station transmitter and receiver frequency generators in the mobile phone channel units, and the receiver frequency generator in the signal strength receiver. The oscillator is crystal controlled and housed in an oven for maximum stability.

function test and frequency adjustment
It can be stopped for testing by a switch accessible through the front panel. The frequency can be adjusted a few Hz by a capacitor. Clockwise rotation of the adjustment capacitor increases the frequency and counter clockwise rotation decreases the frequency.

signal amplifier, distribution and filtering
The oscillator signal is passed through a selector, amplified in a driver and distributed to 18 different outputs. Nine outputs per sub-d connector. A low-pass filter after the driver eliminates harmonics.

redundancy
Two reference oscillators are normally used for redundancy. These oscillators are cross-connected. The buffered output [REDUND OSC OUT] on one oscillator is connected to the selector input [REDUND OSC IN] on the other. If the crystal oscillator in one reference oscillator fails (absence of oscillator signal), a detector in this unit will sense this and switch the selector to the [REDUND OSC IN] signal. An alarm will also be indicated on the front panel and an alarm signal (output voltage offset) will be distributed to all outputs via an OR gate.

warmup
Since it takes a couple of minutes for the oven to warm up after switch-on, a warm-up timer issues a wait signal to the channel units via the OR gate. The [ALARM] LED X0 on the channel unit is flashed until the timer has run out. The run-out time depends on how long the mains was disconnected, up to a maximum of 4 minutes. After a 2 minutes break the run-out time will be about 40 seconds. A second -10dBm output is available on the front panel for testing, for example with a high accuracy frequency counter.

circuit description
image


the oscillator
Oscillator X1 is a complete unit which also includes the oven. The temperature of the oscillator circuits is kept at a steady level at approximately 80’C. The +12VDC supply to the oscillator is connected via an electronic transistor switch Q9. The oscillator can be stopped for testing by switch S1 marked [TEST]. Mechanical switch S1 controls the electronic power switch transistor Q9. The redundant oscillator output is brought to connector J2 via buffer Q3. The -10dBm test output is divided in a 11:1 resistor divider R30, R31 and brought to connector J3.

selector and driver
The selector consists of six electronic switches in Q6 and Q7. Normally the oscillator output is connected via two successive switches to driver Q1. With an oscillator failure connector J1 for the redundant oscillator signal will be connected to the driver via two other successive switches. The channel not being used is connected to ground via a third switch.
The electronic switches are controlled by a signal from comparator Q5 which is triggered when detector Z3 no longer receives a sufficiently high 10 MHz input. The control signal is inverted by Q5 to obtain the control signal for the redundant channel and for the alarm switch which supplies the alarm LED Z2. The comparator output is also used to activate the alarm circuit via the OR-gating diode Z6.

timer and alarm circuit
The warm-up timer consists of capacitor C14, resistors R17 through R19, the two charging and discharging diodes Z4 and a comparator Q5. The comparator issues a low signal to the alarm circuit via the OR-gating diode Z5 until the capacitor has been recharged after a switch-off or power failure.

power supply
The alarm circuit consists of an electronic switch Q6 and an RF isolating buffer Q2. Normal signal level is 4VDC and alarm level is 0VDC. The +24VDC power input is regulated down to the +12 V required on the card by series regulator Q4 (LM317T). A LED indicates power on. The +12VDC voltage is also divided down to a +6VDC bias for the comparator in the warm-up timer.

servicing
servicing
Required instruments are an oscilloscope, a multimeter and a frequency counter.

test point values
Six voltage test points are available as an aid in fault location:
- TP1: +12VDC +0,2VDC (regulator output)
- TP2: + 6VDC +0,2VDC (+6VDC bias)
- TP3: 4…5 Vp-p AC (10MHz oscillator output)
- TP4: 2 Vp-p AC (driver input)
- TP5: 0VDC when TEST button depressed
- TP6: 0VDC during warm-up
-
Also check:
- [TP] 10 MHz (J3): Approx. -10 dBm, 10.0 MHz
- [REDUNDANT OSC.] out (J2): Approx. 3,5 Vp-p
- Alarm level (Q2 emitter): 4VDC normal, 0VDC alarm


warm up timer
- At switch-on: +/- 120 seconds
- After a mains failure during less than 2 minutes: +/- 35 seconds

output levels
At P1 and P2 connector pins: 5 Vp-p

specifications
- output frequency: 10,000MHz
- frequency stability over: <0.1 ppm over the range -10°C to +65°C
- long term stability: <0,15 ppm/year after 30 days of operation
- short term stability: <-140 dBc/Hz at 10 kHz offset
- warm up time at +25°C: <4 min to 0.1 ppm
- warm up time at -25°C: <10 min to 0.1 ppm
- supply voltage: +24VDC
- power consumption during warmup: 320mA
- power consumption after warmup: 160mA
- output level 2,5 V peak emf
- outputs: 1...18
- output connectors: 2x 15p sub-d
- frontpanel LED, yellow: indicates ON
- frontpanel LED, red: indicates ALARM (oscillator fail)
- frequency Adjustment: ±20 Hz
- dimensions: width 40mm, height 128mm and depth 118mm
- weight: 0,6 kg

technical drawings
image

image

image

technical images
image

image

image

image

Nederlandse spectrum meting
20160822 - Aanvankelijk dacht ik dat het uitgangssignaal heel veel harmonischen bevatte. Dit blijkt niet te kloppen. Het spectrum signaal dat hieronder zichtbaar is, is van de test aansluiting en niet van één van de signaal uitgangen van de sub-d connectoren aan de achterkant.

image

Hieronder zijn twee signalen zichtbaar van de oscillator. Het bovenste signaal is van de test aansluiting aan de voorkant en het onderste signaal is één van de signaal uitgangen van de sub-d connectoren. Het bovenste signaal is bijna een blokgolf en bevat daarmee veel boventonen waarmee ook de spectrummeting verklaard is. Het onderste signaal is een schonen sinus van een reguliere 10 MHz uitgang aan de achterkant van de module. De test aansluiting is een “ruw” signaal zonder filtering. De signalen aan de achterkant zijn door middel van een laagdoorlaatfilter (LPF) opgeschoond zodat de ongewenste boventonen worden onderdrukt.

image

Het redundante uitgangssignaal (voorkant) is hieronder te zien met het reguliere uitgang signaal (achterkant). Het verschil is duidelijk zichtbaar. Het redundante uitgangssignaal is ongefilterd en zal in de andere oscillator module alsnog worden gefilterd. De signalen aan de achterkant van de module zijn dus gefilterd en goed voor gebruik. Ik heb twee oscillatoren redundant geschakeld en één module als losse oscillator in gebruik. De redundante ingang en uitgang zijn dan niet in gebruik. Ik heb ervoor gekozen om de twee TNC aansluitingen af te koppelen en twee draden te monteren tussen de TNC aansluiting en een gefilterde aansluiting van de sub-d connector. Zo zijn er twee gefilterde 10 MHz sinus aansluitingen aan de voorkant van de module die gebruikt kunnen worden.

imageNederlandse led modificatie
Op het frontpaneel van de RS920 oscillator zijn twee leds geplaatst. De rode led geeft licht als er geen oscillator signaal is. Als de oscillator kapot gaat, ontbreekt het signaal en licht de led op. Daarbij wordt de oscillator �afgekoppeld� en het oscillator signaal van de redundante ingang gebruikt. De andere gele led is ter indicatie van voedingsspanning. Deze licht continu op ter indicatie dat er voedingsspanning is.
Mijn wens is om ook een indicatie led te hebben dat knippert op basis van het 10 MHz signaal. Als de led knippert is er voedingsspanning �n de oscillator geeft het 10 MHz signaal af. De gedachte is om de gele led hiervoor te gebruiken, dan hoeft het frontpaneel niet gemodificeerd te worden en de controle functie van voedingsspanning blijft behouden.

image

Uit een test is gebleken dat ��n tot drie keer knipperen per seconde prettig is. Als het sneller is, oogt het nogal �zenuwachtig�. Als het langzamer knippert, is het knipperen niet even goed te zien in ��n oogopslag. Om rond 2 Hz uit te komen moet er een deler worden toegepast van ongeveer 5.000.000. 10.000.000 Hz oscillator signaal gedeeld door 5.000.000 komt neer op 2 Hz. HEF4040 en HEF4060 chips kunnen in meerdere stappen door twee delen, maar delen door 5.000.000 is niet mogelijk met ��n chip omdat de deeltallen te laag zijn. Na wat puzzelen is de HEF4521 chip gevonden. Deze kan delen van 262.144 (2^18) tot 8.388.608 (2^23) in stappen van een factor twee. Wanneer uitgang Q23 wordt toegepast, dan wordt het inkomende signaal door 2^22 gedeeld (4.194.304). Als het oscillator signaal van 10.000.000 Hz gedeeld wordt door 4.194.304, blijft er een signaal van 2,384185791015625 Hz over. Met andere woorden, als het 10 MHz signaal wordt ingevoerd, dan knippert de led met ongeveer 2,38 Hz. Het is helaas geen mooi decimaal getal, maar het is ook alleen een visuele indicatie d�t er een signaal is en niet een indicatie van de gewenste frequentie.

image

De HEF4521 chip werkt ook tot 15 VDC, dus kan direct op de aanwezige gestabiliseerde 12 VDC worden aangesloten. Het 10 MHz signaal van ��n van de uitgangen is benut om de chip aan te sturen. Het signaal is voldoende sterk, maar de �bias� is niet goed. Het middelpunt van het inkomende signaal moet rond 6 VDC liggen. (De helft van de VDD spanning van de chip.) Om het middelpunt van het 10 MHz signaal op te hogen naar 6 VDC, zijn twee 10 K weerstanden tussen de massa en 12 VDC geplaatst. Het middelpunt van de twee weerstanden is de helft van de totale spanning, dus 6 VDC. Doordat de weerstanden relatief groot zijn, wordt het 10 MHz signaal niet gedempt. De ontkoppel condensator zorgt ervoor dat het 10 Mhz signaal ontkoppeld wordt van de gelijkspanning. Voor de condensator ligt het middelpunt van de sinus bij 0 VDC. Na de condensator ligt het middelpunt op 6VDC. Nu kan de chip het signaal verwerken. De positieve pen van de led is los gesoldeerd en via een 1 K weerstand aan pen Q22 gesoldeerd. Indien gewenst kan de gehele modificatie ongedaan worden gemaakt zonder al te veel schade. Drie vlakjes van het massa vlak van de print zijn blank gemaakt om de vier massa pennen van de chip aan te kunnen solderen. Deze zorgen ook voor de mechanische verbinding met de printplaat. Omdat de schakeling betrekkelijk eenvoudig is, is er geen printplaatje gemaakt. De componenten zijn �zwevend� gemonteerd dat in dit geval goed mogelijk is. De rode draad voor 12 VDC voeding is gemonteerd aan de (middelste) uitgang pen van de LM317T spanningsregelaar. De niet gebruikte pennen zijn deels afgeknipt om ongewenst contact te voorkomen. De pennen die niet aan de massa verbonden zijn en wel een functie hebben in de schakeling, zijn opzij gebogen zodat de draden en componenten er eenvoudig aan te solderen zijn.

image

De schakeling is getest en werkt prima. De gele led knippert in een rustig tempo ter indicatie dat er voedingspanning is �n de oscillator werkt. Indien gewenst kan de led ook op andere snelheden knipperen met dezelfde chip. Nu is pen Q23 aangesloten. Voor andere snelheden kan er gekozen worden tussen pennen Q18 en Q23 voor snelheden van 38,145 en 1,192 Hz (in stappen van een factor twee).

Nederlandse gelijkspanning statusmelding / modificatie
Er is een status melding mogelijkheid ingebouwd in de oscillator. Wanneer de oscillator oven nog aan het opwarmen is en/of als de oscillator faalt en de externe redundante ingang geselecteerd is, dan is het gemiddelde van het 10 MHz uitgang signaal 0 VDC. Bij normaal gebruik wordt er na een minuut of twee een gelijkspanning aan het signaal toegevoegd van 4 VDC. Zo kan het aangesloten apparaat detecteren of de oscillator op temperatuur is en de oscillator goed werkt (niet uitgeschakeld en via de redundante ingang werkt). Hieronder staan twee afbeeldingen van de gemeten signalen. De “DC offset” is duidelijk zichtbaar. Omdat ik geen apparatuur heb met een gelijkspanning detectiemogelijkheid, heb ik de functie uitgeschakeld. Eén poot van spoel L5 is los gesoldeerd zodat de gelijkspanning “injectie” uitgeschakeld is en het middelpunt van het signaal op 0 VDC ligt. Normaalgesproken is het aangesloten apparaat voorzien van een ontkoppel condensator, dus maakt de gelijkspanning geen verschil. Maar voor de zekerheid heb ik de functie uitgeschakeld. (Temeer omdat ik er ook geen gebruik van maak.) Door de losse poot van spoel L5 weer vast te solderen is de oorspronkelijke functie hersteld. Wanneer de oscillator faalt, zal de rode led ook oplichten wanneer de gelijkspanning op de uitgangen laag zou worden.

image

image