Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Klik op [OK] om deze melding te verbergen. Klik hier om meer informatie te lezen over de gebruikte cookies.
P O L Y T E C H . N U
Nederlands

Frieseke und Hupfner SV500 radiation meter

Nederlandse inleiding
De FAG Kugelfischer 6665-12-150-5161 (Frieseke & Hüpfner SV500) is een stralings dosismeter voor bèta en gamma straling zoals van radioactiviteit dat rond 1983 geproduceerd is en gebruikt is door het Duitse leger.

Deze handleiding is gebaseerd op delen 1 en 2 van de handleiding zoals deze door het Duitse leger is gebruikt. (Delen 3 en 4 zijn, vermoedelijk uit militair tactische overweging, niet gevonden en geraadpleegd.) De betreffende handleiding is gemarkeerd met kenmerk TDv 6665/006-14.

De foto’s van de originele handleiding waren onbruikbaar vanwege de slechte kwaliteit. Hierop zijn in 2016 nieuwe foto’s gemaakt en in dit artikel weergegeven. Houdt er rekening mee dat na 33 jaar het apparaat door bijvoorbeeld slijtage en ouderdom niet geheel in originele staat er uit kan zien.

image
Afbeelding 1. Stralingsmeter met externe Bèta/Gamma sonde.


Nederlandse specificaties
afmetingen:
- Zonder draagtas: Breedte, diepte en hoogte: 159, 92 en 107mm.
- Met draagtas: Breedte, diepte en hoogte: 265, 115 en 148mm.

gewichten:
- Zonder draagtas: 1,70Kg.
- Met draagtas: 3,20Kg.

voeding: Twee interne (herlaadbare) NiCd batterijen model “D” van 1,2V per stuk.

stroomverbruik:
- Schaalverlichting en waarschuwings optie uitgeschakeld: ca. 90mA.
- Schaalverlichting en waarschuwings optie ingeschakeld: ca. 800mA.

sonden:
- Gamma sonde: laagdosis sonde of hoogdodis sonde (intern)
- Bèta/Gamma sonde: laagdosis sonde (extern)

meetbereiken schaalverdeling:
- 0…1.000 Rad/h
- 0…50 Rad/h
- 0…5 Rad/h
- 0…500 mRad/h
- 0…50 mRad/h = 0…20.000 imp/min
- 0…5 mRad/h = 0…2.000 imp/min

instelbereik waarschuwing:
- 2 mRad/h
- 10 mRad/h
- 100mRad/h
- 1 Rad/h
- 10 Rad/h

temperatuurbereik:
- -40…+50’C (mits de batterijhouder tegen kou beschemd is)

Nederlandse bediening
functiecontrole

controle werkspanning batterijen
Om goede werking van het meetinstrument te waarborgen is het nodig dat de voedingsspanning voldoende is. Controleer voor gebruik de voedingsspanning volgens onderstaande methode:
- Controleer of batterijhouder [x] geplaatst is en deze voorzien is van batterijen [x];
- Lokaliseer de drukknop [x/I] rechts onder op het bedieningspaneel onder aanduiding “Batt.”;
- Druk drukknop [x/I] helemaal in zodat de batterijcontrole gestart wordt;
- Als er spanning in de batterijen [x] is, zal de meter uitslaan;
- Lokaliseer op de meter [x] de zwarte horizontale markering [x] met de tekst “Batt. Spg. Bereich”;
- Wanneer er voldoende spanning in de batterijen [x] is, zal aald van de meter in het bereik van de zwarte markering wijzen;
- Wanneer er onvoldoende spanning in de batterijen [x] is, zal de naald van de meter links van de markering wijzen;
- Vervang de batterijen als de spanning te laag is, ofwel de meter in het “witte deel” wijst.

gebruik (interne of externe) Gamma sonde
De Gamma sonde [x] is normaalgesproken in de behuizing [x] geplaatst en aangesloten. Op de Gamma sonde [x] is een gele stip geplaatst [x] waarmee de aangegeven wordt waar de Gamma sonde [x] Gamma straling het best kan detecteren. Op de behuizing van de dosismeter [x] en beschermtas is op overeenkomstige plekken ook een gele stip [x] aangegeven om aan te geven op welke plek de Gamma straling gedetecteerd kan worden. Het is ook mogelijk om de Gamma sonde [x] extern via de verbindingskabel [x] op aansluiting [x] van de dosismeter [x] aan te sluiten zodat er “op afstand” gemeten kan worden. De Gamma sonde [x] kan met behulp van klem [x] aan een buis of ander hulpmiddel worden gemonteerd zodat op grotere afstand van de bron gemeten kan worden. Houdt er rekeing mee dat de telbuis in de Gamma sonde kwetsbaar is en de sonde dient daarmee ook met uiterste zorg te worden behandeld.

gebruik (externe) Bèta/Gamma sonde
De Bèta/Gamma sonde [x] dient via de verbindingskabel [x] te worden aangesloten op aansluiting [x] op het bedieningspaneel. Wanneer de externe Bèta/Gamma sonde wordt gebruikt, dient de interne Gamma sonde [x] te worden verwijderd zodat er op één plek wordt gemeten ten behoeve van de betrouwbaarheid van de meting met de externe Bèta/Gamma sonde. De Bèta/Gamma sonde is mechanisch schakelbaar met afscherming [x] zodat er gekozen kan worden tussen detectie van Gamma straling of Bèta én Gamma straling. Uitsluitend meten van Bèta straling is dus niet mogelijk. Door de afscherming 180 graden te verdraaien (en de afscherming in de vergrendeling klikt) kan gekozen worden of er Gamma of Bèta en Gamma straling kan worden gemeten. Wanneer de telbuis zichtbaar is (achter het rooster), worden Bèta en Gamma stralingen gedetecteerd. Wanneer de aluminium afscherming voor het rooster is gedraaid, wordden alleen Gamma stralen gedecteerd. Welke types straling worden gedetecteerd, is aangeduid met het corresponderende symbool [x].
Houdt er rekeing mee dat de telbuis kwetsbaar is en de sonde dient daarmee ook met uiterste zorg te worden behandeld.

image


schaal instellen
image

Met zwarte draaiknop [x] op het bedieningspaneel [x] is het mogelijk om de dosis meter aan en uit te zetten evenals de gewenste schaal te kiezen. Wanneer de dosis meter uitgeschakeld is, is “AUS” zichtbaar op het display [x]. Door de zwarte knop [x] met de klok mee te draaien, wordt de gewenste schaal gekozen. De weergave bereiken staan hieronder op volgorde met de klok mee weergegeven.

- uit
- 0…1.000 Rad/h
- 0…50 Rad/h
- 0…5 Rad/h
- 0…500 mRad/h
- 0…50 mRad/h = 0…20.000 imp/min
- 0…5 mRad/h = 0…2.000 imp/min

In rust zal de meter “0” aanzwijzen. Naar mate er meer ontladingen in te telbuis van de sonde [x] of [x] worden geregistreerd zal de corresponderende waarde in mRad of Rad per uur worden weergegeven op de meter [x].

oortelefoon

Nederlandse onderhoud en opslag
batterijwissel
image
Afbeelding x. Batterijadapter met D-cel batterijen.

- Neem handgreep [x/D] van batterijadapter [x/B] zodat de adapter ontgrendeld wordt uit de behuizing [x/A];
- Trek de batterijadapter aan handgreep [x/D] naar u;
- Draai schroefdop [x/C] los van batterijadapter [x/B];
- Neem de oude batterijen [x/E] uit adapter [x/B];
- Plaats nieuwe D-cel batterijen [x/E] in adapter [x/B], let hierbij op de polariteit;
- Plaats shroefdop [x/C] terug op adapter [x/B];
- Plaats de adapter [x/B] terug in behuizing [x/A];
- Vergrendel de adapter door handgreepje [x/D] tegen de adapter [x/B] aan te kantelen.

opslag

Nederlandse uitzoek
image

image

image

image

image

image